Bostadsbyggandet håller takten

Lidköpings kommun har en positiv befolkningsutveckling och visionen är att bli 45 000 invånare år 2030. För att detta ska bli möjligt behöver ungefär 200 bostäder byggas varje år.

För att medverka till detta arbetar Samhällsbyggnad för att ha 400 bostäder i färdiga detaljplaner. I arbetet med den nya stadsutvecklingsplanen – som är under framtagande – är inriktningen att största delen av detta tillskott av bostäder sker inom Lidköpings tätort.

Vid 2020 års slut konstaterades att det fanns över 700 bostäder i klara detaljplaner, 25 procent av dessa finns i kommunens orter på landsbygden.

- Det är viktigt att vi fortsätter se till hela kommunen när det kommer till bostäder. Även om vi vet att det största intresset finns inne i staden så är det viktigt att vi fortsätter utveckla landsbygden. Det är bra att vi har ett antal klara detaljplaner även där, säger Gustav Edvinsson, ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

Planeringen av bostadsförsörjningen utgår från tillgängliga prognoser. Enligt kommunens befolkningsprognos för 2020, som gjorts av statistikmyndigheten SCB, bedöms det bo 40 597 personer i Lidköping den 31 december 2021. En ökning med 226 personer jämfört med 2020.

Bostadsförsörjningsprogrammet

Bostadsförsörjningsprogrammet, som år 2019 antogs av kommunfullmäktige, är det strategiska styrdokumentet för kommunens boendeutveckling på lång sikt. Programmet är också ett arbetsredskap med vägledande principer för kommunens arbete och detaljplanering. Bostadsförsörjningsprogrammet följs upp årligen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: