Nu öppnar vi upp centrala staden mot Rörstrandsområdet och Vänern

Den sista etappen för att bida ihop Nya Stadens Torg med Rörstrandsområdet påbörjas inom kort. Insatsen innebär att markbeläggning, omgivningens gestaltning och växtlighet förnyas.

Flygbild över det aktuella området.

Den sista etappen för att binda ihop Nya Stadens Torg med Rörstrandsområdet påbörjas inom kort. Insatsen innebär att markbeläggning, omgivningens gestaltning och växtlighet förnyas.

Arbetet sker i flera steg och planen nu är att markbeläggningen, från John Hedins plats fram till och mellan byggnaderna vid Rörstrandsmuseet, ska vara klar i början på juni i år. Därefter fortsätter deletapperna norrut för att knyta ihop gångstråket med kvarteret Sibirien och Gjuteriet.

Sträckan kommer att prydas med växtlådor, sittplatser, belysning och en större växtspaljé.

Hela sträckan beräknas bli klar hösten 2021.

Syftet med projektet ”Torggatans förlängning” – som påbörjades 2018 genom att förnya John Hedins plats - är att den centrala stadsdelen knyts ihop med Rörstrandsområdet men även för att öppna upp stadens närhet till Vänern och dess vatten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: