2 miljoner kvadratmeter gräsytor

Nu har Fastighet & Park startat gräsklippningen för året. Lidköpings kommun sköter nästan 2 miljoner kvadratmeter gräsytor, ytor som klipps var tionde dag ungefär. Detta till en årlig kostnad av 3,4 miljoner kronor.

Gräsklippningen sköts av fem personer

Gräsklippningen, som sköts av fem personer, pågår främst under maj till oktober men är som mest intensiv fram till midsommar då behovet av klippning är som störst.

Vi klipper gräs mellan 06:00-16:00 på vardagar. Den första timmen används i första hand till att klippa gräs i de centrala delarna av Lidköping. Det är smidigare och lättare att komma åt innan det blir för mycket trafik och människor i rörelse berättar Marie Larsson, stadsträdgårdsmästare.

De som arbetar med att klippa gräs tar områdena som ska klippas i tur och ordning för att det ska vara så effektivt som möjligt. Är vi på Majåker, klipper vi alla kommunens gräsytor på Majåker innan vi åker till nästa område. En del områden kan då få vänta lite längre på att få sina gräsytor klippta fortsätter Marie.

Ökad biologisk mångfald med anlagda ängsytor

Lidköpings kommun bidrar till den biologiska mångfalden genom att inte klippa gräset lika ofta och överallt på vissa grönytor.

Runt dammen på Råda mosse klipper vi en eller två gånger per säsong. Vi har också anlagt ängsytor i bland annat Sjölunda. Det kan ta upp till tio år att anlägga en ängsmark. Ängsytor ska vara magra och sköts därför på ett speciellt sätt. När blomningen är över och växterna gått i frö klipps ängen. När vi klippt en ängsyta låter vi gräsklippet ligga kvar en tid så växterna kan släppa sina frön. Gräsklippet samlas sedan ihop för att inte bli till oönskad näring för jorden. När vi inte klipper gräset lika ofta överallt minskar också transporter och klipptid för gräsklippare. Resultatet blir minskade utsläpp berättar Marie.

Välklippt intill tomter och tomtgränser

Ibland får vi frågor om varför vissa ytor inte är klippta. Kraftiga lutningar som kullar och slänter klipps mer sällan. Det beror på att det lutar för mycket och det finns risk för att maskinerna ska välta. Då klipper vi för hand eller med trimmer.

Vi försöker hålla det välklippt intill tomter och tomtgränser. Vi klipper inte gräs för att störa någon, avslutar Marie Larsson, utan för att det ska bli fint.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: