Åtgärdsutredning kring Västra hamnområdet (orkidéparken)

Idag kom en tidigare beställd åtgärdsutredning kring Västra hamnområdet. I utredningen berörs del av Sannorna 5:1, Släggan 2 och Städet 18.

Utredningen - en del i det fortsatta planeringsarbetet

Åtgärdsutredningen beställdes efter Jordnäras rapport i höstas som bekräftade att det finns förorenad mark i Västra hamnen. När omfattningen av föroreningarna stod klar sattes staket med varningsskyltar upp runt området.

Utredningen är framtagen som en del i det fortsatta planeringsarbetet av Västra hamnområdet.

I utredningen beskrivs olika åtgärdsalternativ. Exempel på åtgärder som nämns i utredningen är total utschaktning vilket betyder att alla förorenade massor tas bort och transporteras till extern deponi, inneslutning som innebär att massorna kapslas in och hårdgjorda ytor förhindrar infiltration inom området eller att området lämnas orört.

Det man också behöver ta hänsyn till är genomförande och förutsättningar för respektive åtgärd, drift- och underhållsbehov, vilka kostnader som är förknippade med respektive åtgärd samt vilka osäkerheter och risker som man behöver ta ställning till.

De olika alternativen, alltså vilka valmöjligheter som finns, kommer efter sommaren användas som underlag för dialog mellan tjänstepersoner och politiken och en politisk diskussion om vilken viljeinriktning man vill ha för området.

Läs åtgärdsutredning Sannorna 5:1, Städet 18 och Släggan 2 Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: