Förslag på ny stadsutvecklingsplan – tyck till!

Den 8 juni 2021 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att förslaget till den nya stadsutvecklingsplanen, en fördjupad översiktsplan för staden Lidköping, skickas ut för samråd.

Under samrådstiden (perioden 8 juni till 10 september i år) har allmänhet, företag och andra intressenter möjlighet att tycka till om förslaget.

Vart hittar jag förslaget?

Stadsutvecklingsplanens syfte är att peka ut den politiska viljan för hur stadens mark- och vatten ska tillvaratas och planeras för en hållbar framtid. Det slutliga beslutet om att anta planen tas av kommunfullmäktige.

Målbilden är en stad med en god sammankoppling och upplevd närhet. En stad där innehållet planeras för att bidra till livfulla miljöer. En stad som både värnar miljöer och möjliggör för staden att utvecklas för att skapa plats för mer och fler. Stadsutvecklingsplanen visar genom ställningstaganden, kartor, bilder och text hur vi ska nå vår målbild.

Kommer du ihåg Framtidsverkstan?

Under september månad 2019 fanns Framtidsverkstan i gallerian på Stenportsgatan. Där fick allmänheten för möjlighet att dela med sig av sina synpunkter och idéer gällande framtidens Lidköping. Det som inkom där och då, men även andra undersökningar och mätningar, har legat till grund i arbetet med att ta fram det aktuella förslaget.

Vad händer sen?

Efter samrådstiden kommer alla inkomna synpunkter att bearbetas och resultera i ett reviderat förslag som alla har möjlighet att tycka till om en sista gång innan kommunfullmäktige tar det slutliga beslutet om att anta planen och på så vis göra den gällande. Planen är att någon gång i början av 2022 ha en gällande stadsutvecklingsplan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: