Samrådsmötet gällande förslag om ny stadsutvecklingsplan är genomfört

Maria Nordqvist, planstrateg, Elin Lundgren Alm, kommunekolog, Per Westerling, processledare stadsutveckling och Martin Björklund, trafikplanerare, var de som presenterade förslagets olika teman.

Tidigare i veckan (23 augusti) genomfördes det allmänna samrådsmötet gällande förslaget på ny stadsutvecklingsplan. På grund av rådande läge sändes mötet digitalt.

Under mötet presenterade tjänstepersoner från Samhällsbyggnad förslaget utifrån följande delar: Bebyggelse, grönska/vatten och transporter.

Först fick de 50 deltagarna via länk dock ta del av hur målbilden och strategin för planen ser ut och vilka utgångspunkterna varit. Det fanns även möjlighet att ställa frågor.

Missade du mötet så finns en inspelad version att se nu i efterhand här. Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: