Satsningar på besöksnäringen i Spiken

För ett antal år sedan genomfördes en medborgardialog om hur området Spiken på Kållandsö skulle kunna utvecklas.

Flygfoto taget över Spikens fiskehamn och omgivningar, från 2018.

Då framkom bland annat önskemål om fler bilparkeringar, fler ställplatser för husbilar, en gång- och cykelförbindelse genom bebyggelsen med mera. Dessa förslag har tagits i beaktning i den detaljplan som just nu tas fram.

Några förslag ur planen

  • Den befintliga östra parkeringen föreslås utökas med cirka 90 parkeringsplatser och 21 ställplatser för husbilar. Här kan även en servicestation och tömningsstation för husbilar placeras.
  • Etablering av ny parkeringsyta med 160 platser på kommunal mark, söder om fiskeläget, med funktionen extra parkeringsplatser under högsäsong och som avställningsplats för båttrailers vid sjösättning och upptagning av båtar.
  • En gång- och cykelväg som förstärker kopplingen mellan Spiken och Läckö.

Här kan du ta del av förslaget i sin helhet.

Om du vill lämna synpunkter på förslaget går det bra fram till den 8 november.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: