Tomtköparträff — en viktig del av visionen

Under fredag eftermiddag träffade ett trettiotal nyblivna tomtägare kommunen för att få information om arbetet med, och utvecklingen av, Askeslätt. Träffarna är viktiga för att de familjer som nu bygger ska kunna ställa sina frågor, och för att vi inom kommunen ska kunna hålla oss uppdaterade om vad som efterfrågas och om hur behovet ser ut för de som gör sitt livs kanske största investering.

Tomtköparträff

Linn Hillerström, Karoline Jernsparv och Emma Kronkvist diskuterar och planerar för området där de snart ska bygga sina respektive hus.

Björn Jonsson, som är Mark- och Exploateringschef på Lidköpings kommun, hälsade varmt välkomna till tomtägarträffen i kommunfullmäktigesalen och presenterade kollegorna inom kommunen. Det var representanter för Mark- och Exploatering, Renhållningen, Vatten & Avlopp, Bygglov, Elnät och Bredband. Efter en lägesbild av projektledaren Ronnie Hollsten bjöds det på fika och besökarna kunde i samband med det gå runt till de olika stationerna och ställa sina frågor. Det var många som tog chansen och under en knapp timma diskuterades bland mycket annat sophämtning, bussförbindelser, VA-anslutning och solpaneler.

Tomtköparträff 2

Anna Haraldsson Wallin och Ola Wallin har köpt tomt i Askeslätt 2 och tog chansen att diskutera Konstruktionsritning och nybyggnadskarta med Byggnadsinspektör Emma Kihlén.

För en dryg vecka sedan kom SCB:s (Statistiska Centralbyrån) prognos om befolkningstillväxt i Lidköping. Den visade att kommunen når målet om 45 000 invånare år 2035 om vi möter efterfrågan av bostäder. Av den anledningen är det helt avgörande att vi arbetar strategiskt med vår vision och vi gör rätt saker vid rätt tidpunkt. Askeslätt 2 är bra exempel på hur vi fortsätter att skapa förutsättningar för alla som vill bo i och flytta till Lidköping. Inom området finns villor, bostadsrätter och hyresrätter med närhet till grönområden. I den expansion Lidköping påbörjat är det viktigt att inte bara skapa förutsättningar för att bygga, utan också för mervärden. Byggstarten av nya Framnäsområdet med strandpromenad och vattenpark är ett gott exempel på det. Likaså Råda friluftsområde med nya skidspår. Något tomtägarna på Askeslätt 2 kommer kunna glädjas åt när de nu börjar bygga sina hus vid foten av åsen.

Tomtköparträff 3

I juni står det gröna området 2BC klart för att byggas på.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: