Lusthuset i Villa Giacomina renoveras

Under 2022 kommer Fastighet/Service på Lidköpings kommun att renovera lusthuset i Villa Giacomina-parken.

Bilderna på Lusthuset i Villa Giacomina är från 1931 (Fotograf: Hellner)

Byggnadsminne

Byggnaden ingår i ett stort byggnadsminne som utgörs av parken, flera fastigheter, stenmuren och portiken i söder. En viktig del av byggnadsminnesskyddet innefattar ett kontinuerligt varsamt underhåll, så att de utpekade värdena inte förstörs

Varför renovera byggnaden?

Lusthuset är idag i ett dåligt exteriört skick med flagande puts, fuktskador, sättningar i mark och spår efter skadegörelse. Invändigt finns stort behov av spricklagning och konservering av de bemålade ytorna. I samband med åtgärderna kommer den äldre färgsättningen med mörkt rosafärgad puts, ljusa putsomfattningar och -lister, samt grönmålade fönster- och dörrluckor att återskapas.

Syftet med åtgärderna

Årets renovering syftar till att åtgärda flera tekniska brister i såväl exteriör som interiör, samt säkerställa att de arkitektoniska, konstnärliga och kulturhistoriska värdena kan bevaras i enlighet med skyddsbestämmelserna i byggnadsminnet.

Vem gör jobbet?

Alla insatser görs under kontroll och godkännande av länsstyrelsens kulturmiljöenhet tillsammans med antikvariskt sakkunnig kontrollant. Entreprenörerna har dokumenterad kunskap om arbete med skyddad bebyggelse, samt behärskar de metoder och material som ursprungligen användes i byggnaden.

Kortfattad historik

Lusthuset och parkanläggningen uppfördes ca 1790 av dåvarande landshövdingen och ägaren till Stola herrgård Claes Julius Ekeblad. Omkring 1800 lät samme byggherre uppföra den byggnad som idag är mangårdsbyggnaden vid Villa Giacomina. Enligt uppgift flyttades även två äldre flygelbyggnader från Stola till den nyanlagda gården, som då fortfarande hade kvar det äldre namnet Järneväg.

Gården Järneväg köptes 1818 av överstekammarjunkaren Gustaf Piper, vilken redan tidigare köpt Stola. Han lät bygga om huvudbyggnaden till en tvåvåningsvilla i italiensk stil, samtidigt som gårdens namn ändrades till Villa Giacomina efter Pipers avlidna maka Jacquette Du Rietz. Namnet Giacomina är den italienska motsvarigheten till Jacquette.

I den omgivande stora engelska parken finns rester kvar efter slingrande gångar samt en mängd inplanterade främmande trädslag. Ursprungligen fanns även ytterligare broar utplacerade i parken. Lusthuset är byggt i fullmurstegel på stengrund, fasaden är putsad och avfärgad i rosa kulör samt har två ingångar, flankerade av röda kalkstenskolonner. Dessa har joniska kapitäl och är försedda med eklöv efter den Ekebladska vapenskölden. Invändigt finns rester av väggdekorationer i nyantik stil. Lusthuset renoverades senast 1983.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: