Vatten- och våtmarksdagen

Lidköpings kommun är medlem i Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden. Varje år arrangeras Vatten- och våtmarksdagen. I år står Skara kommun som värd för evenemanget. Här kan du ta del av programmet och de olika stationer som finns på plats och nås genom en vandring på 1,5 km runt sjön.

Datum och tid: Lördag 13 maj kockan 10.00-16.00
Plats: Klostersjön, Varnhem, Skara kommun. (Vid Klosterkyrkan)

 • Klostersjöns historia och tillkomst (Skara kommun)
 • Projektering av våtmark (Watercircle AB)
 • Schaktning och grävning (Äle Miljö & Vatten AB)
 • Bidrag till våtmarker och dammar/Greppa näringen (LST)
 • Underhåll av dikningsföretag (LRF)
 • Återvätning av torvmark i skog (Skogsstyrelsen)
 • Vattenkvaliteter (VST-(Vattenrådet-Vänerns sydöstra tillflöden))
 • Provtagning och förevisning av bottenfauna och kiselalger
  (Medins Havs- och Vattenkonsulter AB)
 • Biparadiset vid Klostersjön - mångfald och vatten. (VST)
 • Växter vid och runt sjön. (Västgötabotanist)
 • Fåglar vid och runt sjön (Västgötafågelskådare)
 • Tipspromenad utmed vandringen. Fina priser!ALLA är välkomna! Arrangemanget är kostnadsfritt.

Ett samarrangemang med LRF och Skara kommun.

Klostersjön

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: