Cykelfält på Stenportsgatan

Lidköpings kommun har anlagt cykelfält på båda sidor om Stenportsgatan, från Stenportsskolan till De la Gardiegymnasiet.

Hur fungerar cykelfält och vad innebär detta?

På cykelfält gäller stanna- och parkeringsförbud för fordon, oavsett om det finns vägmärken uppsatta som visar detta eller inte. Samma trafikregler gäller för cyklister som för andra fordon. Man ska cykla i höger körfält och följa högerregeln i de korsningar där den gäller och fotgängare har företräde vid övergångsställen. På Stenportsgatan fälten att upphöra i de korsningar där högerregel gäller. I korsning där anslutande väg har väjningsplikt kommer cykelfälten fortsätta. Vid busshållplatser gör cykelfälten uppehåll, detta för att bussen ska kunna stanna utan att bryta mot trafikförordningen.

Får jag cykla i vilket fält jag vill?

Nej. Cykelfält ska betraktas som enkelriktade. Som andra fordon ska en cykel hålla till höger i sin färdriktning, så du ska cykla i det högra fältet. Det kommer målas upp cykelsymboler i fälten som också visar om du cyklar rätt eller fel, är cykeln upp och ner är du i fel fält. Upptäcker man att man får möte i körfältet bredvid så är det också ett tecken på att man cyklar i fel riktning.

Det ser inte likadant ut på alla cykelfält i staden, varför?

Det stämmer. Genom åren har ändringar i både lagstiftning och praxis medfört att man målat på olika sätt på olika platser. Till exempel kan det röra sig om heldragna linjer, eller att bussen stannar på cykelfält. Lidköpings kommun ska ta fram riktlinjer för hur fälten ska målas, och de bygger på utförandet vid Stenportsgatan så att vi i framtiden kan få en kontinuitet i hur våra cykelfält ser ut.

Mätningar och utvärdering

Sträckan är cirka 1 100 meter lång och används flitigt av cyklister för att röra sig mot skolområdena men också för transport till och från centrum. Med dessa cykelfält förbättras cyklisters framkomlighet och säkerhet samt att stadens cykelvägnät blir med sammanhängande. Mätningar och utvärdering kommer ske under hösten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: