Snö och kyla

När vinterberedskapen aktiveras övervakar vi väder och gator dygnet runt för att kunna sätta in halkbekämpning och snöröjning. Vid ett stort snöoväder kan upp till ett femtiotal personer och lika många fordon snabbt rycka ut.

Underlätta för snöröjningen

När det snöar måste vi snöröja gång- och cykelvägar, genomfartsleder och bussgator både på natten och tidigt på morgonen. Det gör vi för att du ska kunna ta dig till jobbet och skolan snabbt och säkert. Gator som är mindre trafikerade och gång- och cykelvägar i bostadsområden röjer vi utifrån olika prioriteringar. Ibland innebär det att vi inte alltid röjer alla gator vid varje snöfall.

För att snöröjningen ska fungera så bra som möjligt finns det flera saker som du kan hjälpa till med, allt från att parkera rätt till att beskära buskar och träd.

Tänk gärna på det här i vinter för att underlätta för snöröjningen:

  • Respektera gällande parkeringsförbud.
  • Forsla inte ut snö från din tomt eller infart på gatan.
  • Ta bort eventuell snö och is som fallit ned på gångbanan från din fastighet.
  • Håll området runt sopkärlet sandat och snö- och isfritt så att sophämtningen fungerar.
  • Beskär buskar och träd som hänger ut över gator och gångbanor.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar för ditt bästa i vinter.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: