Rörstrandsbron renoveras

Vi renoverar Rörstrandsbron med start i början av april.  Du som rör dig i området påverkas av arbetet och behöver veta om att trafiken påverkas och att bron kommer att vara avstängd under delar av projektet. Renoveringen beräknas ta cirka tre månader och är ett planerat underhåll som ökar livslängden på bron genom ett bättre skydd av konstruktionsbetongen. 

Vad?

Bron byggdes i början av 1980-talet och nu är tiden kommen för rutinåtgärder som byte av tätskikt, grund- och ytavlopp, gatubelysning och ny beläggning. 

Hur påverkar det dig? 

  • Arbetet innebär att bron stängs av helt från och med vecka 15.  
  • Bron är hårt belastad trafikmässigt. Trafiksäkerheten och arbetsmiljön för de som arbetar på bron är de främsta anledningarna till att bron stängs av.   
  • Cykel- och gångvägen under Rörstrandsbron kommer vara öppen under renoveringen. 
  • Parkeringen mellan Rörstrandsbron och järnvägsbron på Lidans östra sida stängs av två veckor innan byggstart och kommer användas till bland annat bodar och arbetsfordon.
  • Busshållplatserna "Nya stadens torg" och "Torggatan" flyttas vecka 15 till Lidbeckska huset på Hamngatan  
  • Arbetet är väderberoende och kan komma att pågå veckans alla dagar för att tiden bron är avstängd ska minimeras.

  Trafikomledningskarta

  Trafikomledningskarta när Rörstrandsbron är avstängd

  Fakta om bron och renoveringen

  Byggår: 1980-1981  
  Material: Plattramsbro i armerad betong 
  Längd: 60 meter 
  Bredd: 18 meter 
  Antal fordon som passerar per dag: ca 12 000 
  Entreprenör: PEAB  
  Ansvarig på kommunen: Sektor service Område Projekt och bygga  

  Driftinformation via SMS 

  Lidköpings kommun erbjuder möjligheten att få information från oss via sms. Det kan vara aktuellt vid planerad eller oplanerad driftstörning, samt annan händelse som kan få stor påverkan.  

  Hjälpte informationen på den här sidan dig?

  Tack för ditt svar!

  Hur nöjd är du med sidans innehåll?  Hur nöjd är du med sidans innehåll?

  Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

  Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

  Tack för ditt svar!

  Hur nöjd är du med sidans innehåll?


  Kan du utveckla ditt svar lite mer?

  Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

  Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

  Får vi kontakta dig (frivilligt)?

  Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

  Har du synpunkter på service och tjänster?

  Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

  Informationen skickas...

  Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

  Publicerad:

  Senast uppdaterad: