Mark- och miljööverdomstolen flyttar fram datum för meddelande av dom till den 18 februari

Mark- och miljööverdomstolen meddelade igår eftermiddag att domen kommer att skjutas upp en månad till den 18 februari med följande motivering

Med hänsyn till målets beskaffenhet samt rådande arbets- och hälsosituation krävs ytterligare tid för domens avfattande. Med ändring av vad som meddelats tidigare avserMark- och miljööverdomstolen att meddela dom i målet fredagen den 18 februari 2022 från kl. 11.00.

Vi har full förståelse för att MÖD så här i pandemitider behöver flytta fram datum för domen. Vi är medvetna om att målet är komplicerat och kan få stora konsekvenser för hela VA branschens framtida tillståndsprövningar.

Det är däremot svårare att acceptera att vi får beskedet så sent, dvs. dagen innan tidigare meddelat datum. MÖD borde kunnat förutse detta tidigare. Att få beskedet så här sent ställer till det i planeringen både för politiker och tjänstemän.

Nu följer ytterligare en tålamodsprövande månad av väntan…..

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: