Tillsynsbesök från EU

Varje år granskas hur projektet LIWE LIFE framskrider av European Climate, Environment and Infrastructure Executive Agency (CINEA Länk till annan webbplats.) en organisation i EU. CINEA tar i sin tur hjälp med det praktiska genomförandet av tillsynen från NEEMO Länk till annan webbplats. EEIG, vilka specifikt ansvarar för övervakningen av olika LIFE-projekt.

I slutet av april kunde vi välkomna Inta Duce, regional samordnare och expert inom tillsyn/övervakning från NEEMO EEIG Riga, till det årliga uppföljningsmötet. Denna gång hölls mötet på Lunds Tekniska Högskola. KWB närvarade via länk.

Diskussionerna under dagen dominerades av vad beslutet från Mark- och miljööverdomstolen innebär samt olika scenarier för hur den fortsatta tidsplanen för byggnationen av avloppsreningsverket kan se ut. Vi informerade om att nästa steg är att kommunfullmäktige ska ta ett förnyat beslut om byggnation av avloppsreningsverket till följd av den kraftiga kostnadsökningen för projektet som skett sedan kommunfullmäktige tog det första beslutet 2016. Vid tidpunkten för besöket var vår förhoppning att kommunfullmäktige skulle kunna fatta detta beslut i juni 2022. Vi förvarande om att en förlängning av projekttiden om minst 36 månader kommer att behövas.

Efter mötet rapporterade NEEMO Länk till annan webbplats. till CINEA Länk till annan webbplats.. Projektledaren Solon Mias från CINEA har därefter sammanfattat synpunkterna i en rapport till kommunen. CINEA var nöjda med hur besöket genomfördes och ansåg att de fått god insikt i projektets nuvarande status. Det framhölls att det var viktigt att få kommunfullmäktiges beslut för att byggnationen av verket samt LIWE LIFE-projektet ska kunna startas upp med full fart. Förlängningen av projektet med minst 36 månader, bedöms av CINEA att vara en väsentlig förändring gentemot de ursprungliga villkoren då bidraget i LIWE LIFE beviljades. Vi uppmanades därför att snarast möjligt lämna in en formell begäran om förlängd projekttid till CINEA för att undvika ytterligare förseningar i projektet. Vidare erinrades det om den halvtidsrapport för projektet som ska lämnas in senast den 31 december 2022.

Här kan du läsa rapporten från besöket den 28 april 2022. Pdf, 319.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: