Skylt vägvisaren

Vägvisaren stöttar nyanlända genom studier till arbetslivet

Det startade som ett utvecklingsarbete utifrån en satsning av Skolverket. Idag är Vägvisaren en permanent del av utbildning och arbetsmarknadsförvaltningen i Lidköpings kommun. Här får nyanlända elever hjälp att hitta rätt genom hela utbildningskedjan. Från gymnasiets introduktionsprogram (IM) hela vägen till vuxenutbildningen.

Utvecklingsarbetet startade i augusti 2019 och drevs inom ramen för nyanländas lärande. Uppdraget var att utveckla individuella studieplaner, kartläggning och kvalitete på studiehandledning för att optimera elevens utbildningsväg. En samordningsgrupp identifierade förbättringar i flödet inom förvaltningen.

Resultatet presenterades internt och till Skolverket och fick gehör och erkännande. Under hösten 2020 startades en arbetsgrupp för att implementera projektets resultat. Sedan 1 januari 2021 har arbetet varit en del i den permanenta verksamheten.

Nationellt uppmärksammad satsning

Att arbeta med kartläggningar på elevens modersmål genom samtal med studievägledare och studiehandledning på modersmålet är unikt för Lidköpings kommun. Vägvisaren som jobbar med detta i samlad regi har blivit nationellt uppmärksammat av SKR (Sveriges kommuner och regioner). De lyfter konceptet som ett lärande exempel till andra kommuner runt om i landet.

– Det känns oerhört bra att denna tvärfunktionella verksamhet rönt sådana framgångar och blivit en permanent del av vår verksamhet. Vägvisaren är ett bra exempel på hur framgångsrik samverkan inom utbildningsförvaltningen blir till reell nytta för den enskilda eleven. Att Vägvisaren uppmärksammas nationellt bekräftar de positiva effekter för de studerande som vi strävat efter. säger Bernth Lundqvist, enhetschef administration, arbetsmarknad och vuxenutbildning, Lidköpings kommun.

Det startar med en kartläggning

Elin Rosqvist, kartläggare Vägvisaren, möter nyanlända elever när de först kommer till De la Gardiegymnasiets introduktionsprogram (IM) eller påbörjar studier för svenska för invandrare (SFI) vid Campus Västra Skaraborg. Vid mötet genomförs en kartläggning i litteracitet. Kartläggningen är ett utforskande samtal som speglar elevens kunskaper och studiebakgrund på modersmålet. Den genomförs helst i samarbete med en studiehandledare som är anställd i verksamheten. Studiehandledaren arbetar bland annat med att översätta i kartläggningsprocessen.

Förutsättningar att individanpassa

En sammanställning av kartläggningen lämnas till de lärare som eleven möter i verksamheten. Det ger lärarna förutsättning att kunna anpassa undervisningen efter elevens behov och möjlighet att ta tillvara på elevens intressen. Om en elev riskerar att inte nå de lägst ställda målen för utbildningen och det beror på bristande språkkunskaper, har eleven inom gymnasieskolan laglig rätt att få studiehandledning i sitt modersmål eller sitt starkaste skolspråk. I de fallen är studiehandledning och samverkan med Vägvisaren ett viktigt verktyg att ta till.

Sömlös övergång till vuxenutbildningen

Vägvisaren arbetar utifrån en rutin för övergången från introduktionsprogrammet (IM) till Campus Västra Skaraborg. Rutinen består av bland annat individuella vägledningssamtal, studiebesök och öppet hus för eleverna. För att eleven ska uppleva att övergången inte blir en omstart samarbetar studie- och yrkesvägledare vid introduktionsprogrammet (IM) och Campus Västra Skaraborg med elevernas studieplanering.

Målet är att nyanlända elever ska kunna komma ut i arbete så snart som möjligt och då är det viktigt att övergångarna i utbildningskedjan går smidigt. Det handlar inte om ett möte vid ett enda tillfälle, utan flera aktiviteter som tillsammans ger bättre förberedelse och helhet inför övergången för eleven.

Ökad förståelse bidrar till samverkan

För personalen är bland annat gemensamma möten med personal från introduktionsprogrammen (IM) och svenska för invandrare (SFI) en del av rutinen. Målsättningen är att öka förståelsen och kunskapen om varandras verksamheter.

De La Gardiegymnaiet och Campus Västra Skaraborg har stora vinster i att samarbeta vilket Vägvisaren är ett lysande exempel på. Verksamheterna kompletterar varandra i samarbetet kring nyanländas lärande, avslutar Malin Eriksson, samordnare Vägvisaren.

Vägvisaren är ett utvecklingsarbete inom ramen för nyanländas lärande utifrån en satsning av Skolverket startade i augusti 2019. Uppdraget var att utveckla de individuella studieplanerna, kartläggning och kvaliteten på studiehandledning för att optimera elevens utbildningsväg.

En samordningsgrupp jobbade under det kommande året med att identifiera vad som kunde göras för att förbättra flödet inom förvaltningen. Resultatet presenterades såväl internt som till Skolverket och fick gehör och erkännande. Under hösten 2020 startades en arbetsgrupp för att implementera projektets resultat. Sedan 1 januari 2021 har arbetet varit en del i den permanenta verksamheten.

  • Malin Eriksson, samordnare för Vägvisaren.
  • Elin Rosqvist, kartläggare Vägvisaren.
  • Lisa Fast, studie- och yrkesvägledare Vägvisaren.
  • Samt studiehandledare i sex olika språk.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: campuslidkoping@edu.lidkoping.se