Start
---
Var
Campus
Poäng/tid
25 yhp
Studietakt
50%
Studieform
Yrkeshögskola

Få kunskap inom analytisk kemi med fokus på klassiska analysmetoder, instrumentella tekniker och indirekta mätmetoder. Kursen berör bland annat atom- och molekylspektrometri, vätskekromatografi, gaskromatografi, kapillärelektrofores och elektroforetiska separationstekniker.

Om Analysteknik

Målet med kursen är att den studerande ska få färdighet att använda olika analystekniker för att hantera analytiska mätningar och kvalitetssäkra analytiska data inom varje teknik. Att självständigt kunna sätta upp klassiska analysmetoder enligt standardiserade procedurer inom elektrokemi, spektrofotometri och kromatografiska tekniker.

Del i 2-årig yrkeshögskoleutbildning till Laborant

Sedan hösten 2020 bedriver vi en 2-årig yrkeshögskoleutbildning till Laborant på Campus Västra Skaraborg, Uddevalla Yrkeshögskola och Campus Varberg.
Vi har lediga platser och ger dig nu möjlighet att söka enstaka kurser i utbildningen!

Behörighet:

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan. Gymnasieexamen eller motsvarande.

Särskild behörighet: Matematik 2b och Naturkunskap 1b ELLER Matematik 2b och Kemi 1.
Eller motsvarande kunskaper förvärvade i arbetslivet/studier.

Ansök så här:

  1. Mejla till yh.antagning@edu.lidkoping.se.
  2. Ange i Rubriken på mejlet vilken kurs/kurser du söker

Mejlet ska innehålla följande uppgifter:

  • För och efternamn på sökande
  • Personnummer på sökande
  • På vilken ort önskar du läsa aktuell kurs. (Lidköping, Uddevalla eller Varberg)
  • Sökandes mailadress samt telefonnummer
  • Bifoga betyg som intygar gymnasieexamen eller motsvarande.
  • Bifoga betyg som intygar att du har minst godkänt betyg i Matematik 2 samt Naturkunskap 1 eller Kemi 1.
  • Du kan även ansöka med ”Reell kompetens”. Om du inte har ovanstående kurser men har arbetslivserfarenhet kan du skicka in intyg och dokument som styrker att du motsvarande kunskaper förvärvade i arbete.

Sök redan idag! Vi antar sökande löpande till dess att platserna är fyllda.

Kontakt

Elin Axelsson

Titel: IT-pedagog

Tel: 0510-771775

E-post: Elin.Axelsson@lidkoping.se