Arbetsliv och arbetsmarknad i Sverige

Orienteringskursen ska ge grundläggande kunskaper om arbetsliv och arbetsmarknad i Sverige.

Kursens innehåll kommer att anpassas efter elevernas förkunskaper, intressen och erfarenheter.

Orienteringskursen ska ge tillfälle för en elev att få inblick i olika yrken och yrkesområden och också möjlighet att fördjupa sig i olika yrken och branscher

Beskrivning av kursen

 • Exempel på olika branscher, yrken inom branscherna och vanligt förekommande arbetsuppgifter inom dessa.
 • Vägar till arbete. Betydelsen av ett nätverk. Språkpraktik, körkort och utbildning.
 • Exempel på olika former av sysselsättning och anställningar och vilka villkor som gäller för dem.
 • Vad eget företagande innebär.
 • Exempel på olika typer av dokument som hör till anställning eller praktik.
 • Hur den svenska arbetsmarknaden fungerar på ett övergripande plan och hur arbetsmarknaden utvecklas.
 • Olika lagar som styr det svenska arbetslivet, till exempel arbetsmiljölagen, arbetstidslagen och diskrimineringslagen.
 • Betydelsen av kollektivavtal.
 • Vad fackföreningar har för roller på svensk arbetsmarknad.
 • Normer och regler på arbetsplatser, både mer och mindre uttalade normer och regler

Individen i arbetslivet och på arbetsmarknaden

 • Hur kompetens och erfarenhet kan formuleras, till exempel i samband med arbetsansökningar.
 • Hur anställningsintervjuer kan gå till.
 • Olika sätt för arbetsgivare att rekrytera personal.
 • Olika sätt att söka och värdera information om arbete och arbetsmöjligheter i Sverige.
 • Arbetsförmedlingens roll på arbetsmarknaden.
 • Den svenska arbetsmarknaden i förhållande till frågor som rör till exempel ålder, kön och social bakgrund.

Rekommenderade förkunskaper

Svenska grund eller Svenska som andraspråk grund

Att läsa på gymnasial nivå

Gymnasial vuxenutbildning är för dig som saknar gymnasiekompetens i en eller flera kurser och för dig som helt saknar ungdomsgymnasiet.

Kurser på gymnasienivå kan läsas på olika sätt, till exempel på distans eller vanliga lektioner. Kontakta våra studie- och yrkesvägledare för att få hjälp att utforma en studieplan

1

Individuell studieplan

2

Användarkonto

3

Logga in

4

Vad händer nu?