Byggnad, konstruktion och geoteknik

Kurs på grundläggande nivå där du får kunskaper om byggteknik avseende stommar, tak, väggar och olika byggmaterials fysikaliska och mekaniska egenskaper samt beständighet.

Beskrivning av kursen

Kursen utvecklar dina kunskaper inom geoteknik liksom jord- och bergstekniska egenskaper. Du får också lära dig hur du använder kunskapen vid planering och byggande; inklusive tekniska lösningar och byggmetoder samt färdigheter i dimensionering av byggnadskonstruktioner enligt Eurokod för konstruktion.

Kursen dig både grundläggande kunskaper i byggteknik men även handfasta tips och praktisk kunskap till din yrkesroll som bygglovshandläggare eller byggnadsinspektör.

Kursen vänder sig främst till dig som är bygglovshandläggare eller byggnadsinspektörer och som känner att du behöver mer kompetens i byggteknik.

Här får du specialiserade kunskaper i ex startbesked, tekniska samråd, arbetsplatsbesök och slutbesked.

Kursen utgår från aktuell lagstiftning, förordning och föreskrifter.

Genomförande

Kursen genomförs med föreläsningar via webb måndag eftermiddag kl 13:00-16:00 varje vecka , du kan välja att delta i realtid eller i efterhand, beroende på när det passar just dig.

Tre heldagar, måndag 8 & 22 november och 13 december, sker fysiska träffar i Lidköping för uppstart och examinerande moment.

Därutöver består kursen av självstudier och inlämningsuppgifter

Kursen ingår i Yrkeshögskolan är kostnadsfri och berättigad till CSN.

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet, vid ev. urval är tidigare utbildning inom relevant område meriterande.

Kontakt

Åsa Törn

Titel: Utbildningsledare

Enhet: Utbildning

Tel: 0510-770943

E-post: Asa.Torn@edu.lidkoping.se

1

Individuell studieplan

2

Användarkonto

3

Logga in

4

Vad händer nu?