Digital kompetens 2

Hur man kan använda digitala verktyg och medier för att söka information och kommunicera.

Beskrivning av kursen

Praktisk digital kompetens

  • Att med hjälp av digitala verktyg och medier kunna hantera några enkla situationer i vardagen och på en arbetsplats, till exempel ordbehandling och e-post.
  • Att kunna hantera några vanliga digitala tjänster i samhället.
  • Att kunna skapa och presentera ett enkelt innehåll med hjälp av några digitala verktyg och medier.
  • Att kommunicera och samarbeta med hjälp av några vanliga digitala verktyg.

Att söka och värdera information

  • Att söka, välja, värdera och kritiskt granska information från internet.
  • Att vara källkritisk och reflektera över hur avsändaren påverkar innehållet i olika digitala medier.

Rekommenderade förkunskaper

Digital kompetens 1

Att läsa på gymnasial nivå

Gymnasial vuxenutbildning är för dig som saknar gymnasiekompetens i en eller flera kurser och för dig som helt saknar ungdomsgymnasiet.

Kurser på gymnasienivå kan läsas på olika sätt, till exempel på distans eller vanliga lektioner. Kontakta våra studie- och yrkesvägledare för att få hjälp att utforma en studieplan

1

Individuell studieplan

2

Användarkonto

3

Logga in

4

Vad händer nu?