Fysik är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld. Fysik behandlar allt från växelverkan mellan materiens minsta beståndsdelar till universums ursprung och struktur.

Utifrån systematiska observationer och experiment strävar fysiken efter att finna grundläggande principer som kan uttryckas matematiskt i modeller och teorier.

Beskrivning av kursen

  • Rörelse och krafter – bland annat hastighet, rörelsemängd och acceleration för att beskriva rörelse.
  • Energi och energiresurser – bland annat arbete, effekt, potentiell energi och rörelseenergi för att beskriva olika energiformer: mekanisk, termisk, elektrisk och kemisk energi samt strålnings- och kärnenergi.
  • Strålning inom medicin och teknik – bland annat radioaktivt sönderfall, joniserande strålning, partikelstrålning, halveringstid och aktivitet.
  • Klimat och väderprognoser – bland annat hur fysikaliska modeller och mätmetoder används för att göra prognoser för klimat och väder.
  • Fysikens karaktär, arbetssätt och matematiska metoder – bland annat planering och genomförande av experimentella undersökningar och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.

Genomförande

Fysikens karaktär, arbetssätt och matematiska metoder. Planering och genomförande av experimentella undersökningar och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa. Avgränsning och studier av problem med hjälp av fysikaliska resonemang och matematisk modellering innefattande linjära och icke-linjära funktioner, ekvationer och grafer samt derivator och vektorer.

Rekommenderade förkunskaper

Svenska grund eller Svenska som andraspråk grund

Att läsa på gymnasial nivå

Gymnasial vuxenutbildning är för dig som saknar gymnasiekompetens i en eller flera kurser och för dig som helt saknar ungdomsgymnasiet.

Kurser på gymnasienivå kan läsas på olika sätt, till exempel på distans eller vanliga lektioner. Kontakta våra studie- och yrkesvägledare för att få hjälp att utforma en studieplan

Kursen genomförs i grupp med lektioner ledda av lärare på bestämda tider. Vissa lektioner genomförs på skolan, andra lektioner genomförs digitalt. Du får träffa din grupp varje vecka och får möjlighet att lära tillsammans med andra.

Kursen passar för dig som vill ha mycket kontakt med din lärare och hjälp att strukturera dina studier.

1

Individuell studieplan

2

Användarkonto

3

Logga in

4

Vad händer nu?