Gymnasiearbete

I slutet av programstudierna måste eleven göra ett godkänt gymnasiearbete för att få sin gymnasieexamen. På de högskoleförberedande programmen ska gymnasiearbetet visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det område som programmet utbildar för.

Beskrivning av kursen

På de högskoleförberedande programmen ska gymnasiearbetet visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det område som programmet utbildar för.

Prata med studie- och yrkesvägledare innan du söker kursen.

Hur går ansökan till?

1

Individuell studieplan

2

Användarkonto

3

Logga in

4

Vad händer nu?