Idrottspsykologi inriktning prestation

Start
---
Var
Campus
Poäng/tid
7,5 hp
Studietakt
75%
Studieform
Högskola

Kursen behandlar utmanande situationer inom idrott, såsom exempelvis oförutsedda situationer och att prestera under stark press, samt hur dessa situationer kan hanteras utifrån ett prestationspsykologiskt perspektiv.

Ansökningstider

Det går inte att söka utbildningen/kursen just nu.

Beskrivning av kursen

Inom ramen för kursen diskuteras olika kognitiva och somatiska symptom som kan relateras till känslor såsom nervositet, ilska, glädje och prestationsångest samt deras koppling till det professionella idrottsutövandet. Dessutom diskuteras hur utmanande situationer kan hanteras, huvudsakligen utifrån två idrottspsykologiska perspektiv: traditionell idrottspsykologisk färdighetsträning, med fokus på att reducera stress, och acceptansbaserade interventionsmodeller, där fokus ligger på att acceptera stress. Särskild vikt läggs på att studenten värderar strategier genom att tillämpa dem i sitt eget idrottsutövande. I detta ingår kritisk värdering av olika strategiers kort- respektive långsiktiga effekter på exempelvis upplevelsen av stress samt förmågan att kunna prestera under press. De teorier och strategier som behandlas under kursen relateras även till andra prestationsorienterade situationer, såsom exempelvis vid studier och inom arbetslivet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt 400 poäng i ämnet specialidrott, varav minst 100 poäng idrottsspecialisering, från ett Riksidrottsgymnasium (RIG) eller Nationellt Godkänd Idrottsutbildning (NIU) eller motsvarande.