Karriärutveckling inom elitidrott

Start
---
Var
Campus
Poäng/tid
15 hp
Studietakt
75%
Studieform
Högskola

Kursen innehåller kunskap om idrottens former, processer och konsekvenser påverkar individen i idrottsutövandet, utifrån idrottsvetenskapliga begrepp och teorier.

Ansökningstider

Det går inte att söka utbildningen/kursen just nu.

Beskrivning av kursen

Fokus är på hur dessa kunskaper kan hjälpa idrottaren med att utveckla färdigheter som kan användas under, och efter, idrottskarriären. Exempel på områden som betonas är motivation, tävlingsnervositet, stresshantering, självförtroende och målsättningsarbete. Kursen behandlar även kunskap om olika faser i den idrottsliga karriären och dess övergångar; från inträde i idrott, vidare till karriäravslutet och hur livet efter den idrottsliga karriären kan hanteras. Dessutom betonas såväl krav som ställs på individen under, och efter, idrottskarriären, som förmågan att hantera dessa krav.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt 400 poäng i ämnet specialidrott, varav minst 100 poäng idrottsspecialisering, från ett Riksidrottsgymnasium (RIG) eller Nationellt Godkänd Idrottsutbildning (NIU) eller motsvarande.