Karriärutveckling inom elitidrott

Kursen innehåller kunskap om idrottens former, processer och konsekvenser påverkar individen i idrottsutövandet, utifrån idrottsvetenskapliga begrepp och teorier.

Beskrivning av kursen

Fokus är på hur dessa kunskaper kan hjälpa idrottaren med att utveckla färdigheter som kan användas under, och efter, idrottskarriären. Exempel på områden som betonas är motivation, tävlingsnervositet, stresshantering, självförtroende och målsättningsarbete. Kursen behandlar även kunskap om olika faser i den idrottsliga karriären och dess övergångar; från inträde i idrott, vidare till karriäravslutet och hur livet efter den idrottsliga karriären kan hanteras. Dessutom betonas såväl krav som ställs på individen under, och efter, idrottskarriären, som förmågan att hantera dessa krav.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt 400 poäng i ämnet specialidrott, varav minst 100 poäng idrottsspecialisering, från ett Riksidrottsgymnasium (RIG) eller Nationellt Godkänd Idrottsutbildning (NIU) eller motsvarande.

1

Till ansökan

2

Vad händer sedan?

3

Lite praktiskt