Miljö & Hållbarhet

Start
---
Var
Campus
Poäng/tid
25 yhp
Studietakt
50%
Studieform
Yrkeshögskola

Lär dig att se samband mellan olika miljöproblem och få förståelse för en organisations hållbarhetsansvar. Ekologiska begrepp och de viktigaste kemiska processerna i mark och vatten behandlas. Få kunskap om både naturliga och mänskligt orsakade miljöproblem ur ett miljökemiskt perspektiv. Kursen behandlar också miljötillstånd, miljöbalken och ett företags certifiering inom miljö och miljöledningssystem.

Om Miljö & Hållbarhet

Målet är att kunna tolka och förstå kemikaliers påverkan och konsekvenser, bedöma tillstånd i mark och vatten samt kunna redogöra för kemiska processer vid klimatförändringar, försurningar, ozonomvandling, spridning av giftiga tungmetaller och stabila organiska miljögifter och eutrofiering.

Del i 2-årig yrkeshögskoleutbildning till Laborant

Sedan hösten 2020 bedriver vi en 2-årig yrkeshögskoleutbildning till Laborant på Campus Västra Skaraborg, Uddevalla Yrkeshögskola och Campus Varberg.
Vi har lediga platser och ger dig nu möjlighet att söka enstaka kurser i utbildningen!

Behörighet:

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan. Gymnasieexamen eller motsvarande.

Särskild behörighet: Matematik 2b och Naturkunskap 1b ELLER Matematik 2b och Kemi 1.
Eller motsvarande kunskaper förvärvade i arbetslivet/studier.

Ansök så här:

  1. Mejla till yh.antagning@edu.lidkoping.se.
  2. Ange i Rubriken på mejlet vilken kurs/kurser du söker

Mejlet ska innehålla följande uppgifter:

  • För och efternamn på sökande
  • Personnummer på sökande
  • På vilken ort önskar du läsa aktuell kurs. (Lidköping, Uddevalla eller Varberg)
  • Sökandes mailadress samt telefonnummer
  • Bifoga betyg som intygar gymnasieexamen eller motsvarande.
  • Bifoga betyg som intygar att du har minst godkänt betyg i Matematik 2 samt Naturkunskap 1 eller Kemi 1.
  • Du kan även ansöka med ”Reell kompetens”. Om du inte har ovanstående kurser men har arbetslivserfarenhet kan du skicka in intyg och dokument som styrker att du motsvarande kunskaper förvärvade i arbete.

Sök redan idag! Vi antar sökande löpande till dess att platserna är fyllda.

Kontakt

Elin Axelsson

Titel: IT-pedagog

Tel: 0510-771775

E-post: Elin.Axelsson@lidkoping.se