Kursen vänder sig till den som är intresserad av lärandeprocesser och pedagogiska frågor. Kursen syftar till att utveckla förståelse inom pedagogikens kunskapsfält ur såväl beteendevetenskapliga som samhällsvetenskapliga perspektiv. Frågor som behandlas är exempelvis varför vissa kunskaper, färdigheter och värderingar utvecklas och förespråkas inom och mellan individer, grupper och organisationer.

Ansökningstider

  • Utbildningstid:23 aug 2021 - 10 jun 2022
    Ansökningsperiod:15 mar 2021 - 15 apr 2021 Öppen

Beskrivning av kursen

Kursinnehåll

  • Pedagogik och samhälle, 7,5 hp
  • Lärande, undervisning och bildning, 7,5 hp
  • Pedagogikens vetenskapliga grunder, 7,5 hp
  • Leda, handleda och utvärdera, 7,5 hp

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Hur går ansökan till?

1

Individuell studieplan

2

Användarkonto

3

Logga in

4

Vad händer nu?