Start
---
Var
Campus
Poäng/tid
30 hp
Studietakt
50%
Studieform
Högskola

Kursen syftar till att fördjupa förståelsen av hur vissa kunskaper, färdigheter och värderingar utvecklas och förespråkas inom och mellan individer, grupper och organisationer genom att anlägga ett historiskt perspektiv och ställa frågor kring hur förutsättningar för lärande har förändrats/moderniserats och vilka konsekvenser detta kan tänkas få.

Beskrivning av kursen

Kursinnehåll:

  • Från Platon till platta - Kunskapens idéhistoria, 7,5 hp
  • Metoder för vetenskapliga undersökningar inom samhällsvetenskap, 7,5 hp
  • Läskurs - innehåll utifrån självvalt pedagogiskt intresseområde, 7,5 hp
  • Uppsatsarbete, 7,5 hp

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt avslutad kurs Pedagogik I, 30 hp.