Kursen syftar till att fördjupa förståelsen av hur vissa kunskaper, färdigheter och värderingar utvecklas och förespråkas inom och mellan individer, grupper och organisationer genom att anlägga ett historiskt perspektiv och ställa frågor kring hur förutsättningar för lärande har förändrats/moderniserats och vilka konsekvenser detta kan tänkas få.

Ansökningstider

  • Utbildningstid:23 aug 2021 - 15 okt 2021
    Ansökningsperiod:15 mar 2021 - 15 apr 2021 Öppen

Beskrivning av kursen

Kursinnehåll

  • Från Platon till platta - Kunskapens idéhistoria, 7,5 hp
  • Metoder för vetenskapliga undersökningar inom samhällsvetenskap, 7,5 hp
  • Läskurs - innehåll utifrån självvalt pedagogiskt intresseområde, 7,5 hp
  • Uppsatsarbete, 7,5 hp

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt avslutad kurs Pedagogik I, 30 hp.

Hur går ansökan till?

1

Individuell studieplan

2

Användarkonto

3

Logga in

4

Vad händer nu?