Start
---
Var
Campus
Poäng/tid
100 p
Studietakt
0
Studieform
Gymnasienivå

Psykiatri är tvärvetenskapligt ämne. Det bygger i huvudsak på medicinsk vetenskap, vårdvetenskap, socialt arbete, social omsorg och pedagogik. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete vid psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar utifrån pedagogiska, etiska och kulturella perspektiv.

Beskrivning av kursen

Kursen Psykiatri tar upp olika typer av psykisk ohälsa och psykisk sjukdom och hur man på ett bra sätt bemöter människor som drabbats av psykisk ohälsa. Samtalets betydelse är en viktig del av kursen samt de olika stegen i omvårdnads- och omsorgsprocessen. Kursen tar också upp hur samarbetet mellan olika yrkesgrupper fungerar.

  • Kunskaper om olika psykiska sjukdomstillstånd och orsaker till att de uppstår.
  • Kunskaper om de olika stegen och innehållet i omvårdnads- och omsorgsprocessen vid olika psykiska sjukdomstillstånd.
  • Kunskaper om samt medvetenhet kring de fördomar som finns om psykisk ohälsa.
  • Kunskaper om hur samarbete mellan huvudmän, mellan olika yrkesgrupper inom psykiatrin och närstående påverkar patienternas och brukarnas återhämtning.
  • Förmåga att möta och kommunicera med patienter, brukare och närstående på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt samt förmåga att reflektera över det egna förhållningssättet.
  • Kunskaper om den historiska utvecklingen inom verksamhetsområdet.
  • Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som styr verksamhetsområdet samt förmåga att arbeta efter dessa i praktisk verksamhet.

Behörighetskrav

Behörighet till Psykiatri 1: SV/SVA grund delkurs 4, Grundskolenivå.

1

Individuell studieplan

2

Logga in

3

Vad händer nu?