Psykologi 1-30 hp

Kursen ger en inledande orientering om psykologins teorier, användningsområden och metoder med särskild betoning på socialpsykologi med grupprocesser samt arbets- och organisationspsykologi. Om du vill förstå hur fördomar bildas, varför vi blir stressade ibland, hur vi fungerar i grupp och hur forskningen genererar kunskap om dessa områden och andra, så är detta en kurs av intresse för dig.

Beskrivning av kursen

Kursinnehåll

Kursen består av fyra delkurser:

  • Psykologins grunder och metoder, 7,5 hp
  • Allmän psykologi, 7,5 hp
  • Socialpsykologi med grupprocesser, 7,5 hp
  • Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 h

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Hur går ansökan till?

1

Individuell studieplan

2

Användarkonto

3

Logga in

4

Vad händer nu?