Barnskötare lärling

Start
4 sep 2023
Var
Campus
Poäng/tid
800 poäng
Studietakt
100%
Studieform
Lärling
Start
---
Var
Campus
Poäng/tid
800 poäng
Studietakt
100%
Studieform
Lärling

En barnskötare ska ha goda kunskaper om ledarskap, kommunikation och att arbeta utifrån läroplanen som finns för förskola (Lpfö18).

Barnskötaren ska tillsammans med arbetslaget utforma och genomföra det pedagogiska arbetet mot målen i läroplanen. Det pedagogiska arbetet ska ge förutsättningar för det livslånga lärandet för barnen. Ledarskap, kommunikation och dokumentation är centrala delar av uppdraget.

En barnskötare arbetar med att stimulera barns utveckling och lärande både motoriskt, intellektuellt, språkligt, socialt och emotionellt genom fri och styrd lek och mycket utevistelse. Som barnskötare skapar Du goda och trygga relationer med alla barn och deras vårdnadshavare.

Beskrivning av lärlingsutbildningen

Lärlingsutbildning för vuxna riktar sig till dig som vill skaffa dig kunskap genom mycket praktisk erfarenhet på en arbetsplats inom valt yrkesområde.

Din utbildning genomförs 80% på en förskola för att få ett arbetsplatsförlagt lärande och en nära kontakt med arbetslivet. De teoretiska inslagen i kurserna inhämtas genom individuella självstudier med stöd av teori på skolan. Du har en regelbunden kontakt med yrkeslärare under hela utbildningen.

Utbildningen omfattar 800 gymnasiepoäng och det finns även möjlighet till att läsa ett Komvuxarbete som omfattar 100p. Utbildningen genomförs under ett läsår och pågår under 40 veckor.

För att få arbeta inom skola, barnomsorg och fritidsverksamhet måste man lämna registerutdrag från polisens belastningsregister till arbetsgivaren.

Belastningsregister: Skola eller förskola, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se) Länk till annan webbplats.

 

  • Pedagogiskt arbete, 200 p
  • Skapande verksamhet, 100 p
  • Lärande och utveckling, 100 p
  • Människors miljöer, 100 p
  • Pedagogiska teorier och praktiker, 100 p
  • Pedagogiskt ledarskap, 100 p
  • Specialpedagogik 1, 100 p

Genomförande

Utbildningen bedrivs fyra dagar på din förskoleplats och en dag i veckan är du inne på Campus Västra Skaraborgs lokaler där du bland annat träffar din lärare och andra studerande.

Viktigt! I samband med att du söker utbildningen behöver du själv ordna en lärlingsplats på en förskola!

Rekommenderade förkunskaper

Grundskolekompetens i svenska.

Viktigt

I samband med att du söker utbildningen behöver du själv ordna en lärlingsplats på en förskola!

Vuxenlärling är en utbildningsform som vänder sig först och främst till dig som inte har slutbetyg från gymnasieskolan. Har du gymnasieutbildning men är arbetslös eller har en tillfällig anställning så kan du också söka lärlingsutbildning för vuxna.

Lärlingsutbildningar som erbjuds är oftast utbildningar som det är lätt att få jobb inom (bristyrken). En stor del av utbildningen, minst 70 procent, sker ute på en arbetsplats med en handledare. Resterande del av tiden är teori som kan vara upplagd på skolan eller i form av eget arbete efter konsultation med din lärare.

Arbetsförlagd utbildning

Större delen av utbildningen är förlagd på en arbetsplats där du kan komma att ha mycket kundkontakt i en ständigt utvecklande bransch. Det är mycket viktigt att du behärskar det svenska språket i tal och skrift samt att du har en datorvana. Du behöver ha godkänt betyg från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande.

Idé om annat yrke

Har du idéer om ett annat yrke som du skulle vilja utbilda dig inom? Utbildningslängden varierar utifrån individuella förutsättningar.

Utbildningen är på heltid och är berättigad till studiemedel via CSN. Heltid innebär att du får ägna dig åt studier ca 40 timmar per vecka.

Litteratur, resor till APL-plats och arbetskläder bekostas av dig som elev.

Kontakt

Fedja Filipovic

Tel: 0510-770391

E-post: Fedja.Filipovic@edu.lidkoping.se

1

Individuell studieplan

2

Logga in

3

Vad händer nu?