Behandlingspedagog

Vill du arbeta med utsatta barn, ungdomar och vuxna? Vill du vara med och förändra deras livssituation? Är du nyfiken och trygg i dig själv? Då är utbildningen Behandlingspedagog något för dig.

Utbildningstid: 23 augusti, 2021 – 2 juni, 2023
Kommande programstarter: Augusti, 2022
Studieort: Lidköping

Beskrivning av programmet

Som behandlingspedagog arbetar du med vård och behandling av människor med olika typer av problem och svårigheter. Detta kräver en gedigen utbildningsbakgrund och kompetens om hur man bemöter människor på ett professionellt sätt. Behandlingspedagog är ett yrke som innebär många utmaningar och ger mycket tillbaka.

På senare år har kompetens inom neuropsykiatri, integration och ensamkommande flyktingbarn i allt större utsträckning efterfrågats av arbetsgivarna. Efter examen har du specifik kompetens inom dessa områden.

 • Grunder i behandlingsarbetet, 40 yhp
 • Sociologi, 15 yhp
 • Utvecklingspsykologi, 30 yhp
 • Psykiatri, 20 yhp
 • Behandlingsmetoder och förhållningssätt, 45 yhp
 • LIA 1, 60 yhp
 • Grupp och personlighetspsykologi, 30 yhp
 • Utomhuspedagogik/grön miljöterapi, 10 yhp
 • Socialrätt & dokumentation, 30 yhp
 • Ledarskap – i teori och praktik, 20 yhp
 • Etnicitet och integration, 20 yhp
 • LIA 2, 60 yhp
 • Socialpedagogik, 10 yhp
 • Examensarbete, 20 yhp

Genomförande

Utbildningen ges på plats i Lidköping i samarbete med TUC Yrkeshögskola.
Utbildningen är på 420 YH-poäng, vilket motsvarar två års studietid.

Läs mer om Behandlingspedagog Länk till annan webbplats.

Vad kan jag jobba som?

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som behandlingspedagog på Hvb-hem, statliga institutioner, i kommunal öppenverksamhet eller fältverksamhet, inom kriminalvården, kvinnojourer, hem för ensamkommande flyktingbarn eller på resursskolor.

Examen

Yrkeshögskoleexamen

En stor del av utbildningstiden är lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats. Utbildningen ska förena praktisk inriktning med fördjupade teoretiska kunskaper. Här har du möjlighet att pröva dina kunskaper i arbetslivet. De företagskontakter du knyter under dina LIA-perioder ger ökade chanser till jobb direkt efter utbildningen. Du kan göra din LIA såväl i Sverige som utomlands.

En utbildning inom yrkeshögskolan genomförs i ett nära samarbete med näringslivet. Utbildningarna behovsanpassas efter arbetsmarknaden och innehåll och inriktning varierar därför över tid. Utbildningsanordnare som till exempel kan vara kommuner, landsting, organisationer, privata utbildningsföretag och högskolor lämnar in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan för att få anstånd till att driva en utbildning. Representanter från näringslivet deltar aktivt och är nära knutna till utbildningar genom att delta i ledningsgrupper, genomföra föreläsningar, erbjuda studiebesök och praktikplatser. Praktik ingår i de flesta utbildningar och kallas då för LIA, lärande i arbete. Utbildningarna inom yrkeshögskolan varierar i längd och innehåll men de flesta är mellan ett till tre år.

Läs mer om Behandlingspedagog (Behandlingspedagog - TUC Länk till annan webbplats.

Kontakt

Johanna Broberg

Tel: 0510-770938

E-post: Johanna.Broberg@edu.lidkoping.se

1

Till ansökan

2

Vad händer sedan?

3

Lite praktiskt