Behandlingspedagog

Start
aug 2022
Var
Campus
Poäng/tid
420 yhp
Studietakt
100%
Studieform
Yrkeshögskola
Start
---
Var
Campus
Poäng/tid
420 yhp
Studietakt
100%
Studieform
Yrkeshögskola

Vill du arbeta med utsatta barn, ungdomar och vuxna? Vill du vara med och förändra deras livssituation? Är du nyfiken och trygg i dig själv? Då är utbildningen Behandlingspedagog något för dig. Utbildningen pågår i 2 år och omfattar 420 yrkeshögskolepoäng.

En stor del av utbildningstiden är LIA (lärande i arbete) på en arbetsplats som ger dig möjlighet att utveckla dina kunskaper i arbetslivet. De företagskontakter du knyter under dina LIA-perioder ger ökade chanser till jobb direkt efter utbildningen. Du kan göra din LIA såväl i Sverige som utomlands i hela Europa.

 

 • Nästa start: Augusti 2023 (Under förutsättning att vi beviljas omstart. Besked i januari).

Beskrivning av programmet

Som behandlingspedagog arbetar du med vård och behandling av människor med olika typer av problem och svårigheter. Detta kräver en gedigen utbildningsbakgrund och kompetens om hur man bemöter människor på ett professionellt sätt. Behandlingspedagog är ett yrke som innebär många utmaningar och ger mycket tillbaka.

På senare år har kompetens inom neuropsykiatri, integration och ensamkommande flyktingbarn i allt större utsträckning efterfrågats av arbetsgivarna. Efter examen har du specifik kompetens inom dessa områden.

 • Grunder i behandlingsarbetet, 40 yhp
 • Sociologi, 15 yhp
 • Utvecklingspsykologi, 30 yhp
 • Psykiatri, 20 yhp
 • Behandlingsmetoder och förhållningssätt, 45 yhp
 • LIA 1, 60 yhp
 • Grupp och personlighetspsykologi, 30 yhp
 • Utomhuspedagogik/grön miljöterapi, 10 yhp
 • Socialrätt & dokumentation, 30 yhp
 • Ledarskap – i teori och praktik, 20 yhp
 • Etnicitet och integration, 20 yhp
 • LIA 2, 60 yhp
 • Socialpedagogik, 10 yhp
 • Examensarbete, 20 yhp

Genomförande

Föreläsningarna ges på Campus Västra Skaraborg i samarbete med TUC Yrkeshögskola. Utbildningen är en heltidsutbildning på 420 YH-poäng, vilket motsvarar två års studietid. Föreläsningar sker två till tre dagar i veckan och övriga dagar ägnar du åt självstudier.

Läs mer om Behandlingspedagog Länk till annan webbplats.

Vad kan jag jobba som?

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som behandlingspedagog på Hvb-hem, statliga institutioner, i kommunal öppenverksamhet eller fältverksamhet, inom kriminalvården, hem för ensamkommande flyktingbarn eller på resursskolor.

Examen

Yrkeshögskoleexamen

En stor del av utbildningstiden är lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats. Utbildningen ska förena praktisk inriktning med fördjupade teoretiska kunskaper. Här har du möjlighet att pröva dina kunskaper i arbetslivet. De företagskontakter du knyter under dina LIA-perioder ger ökade chanser till jobb direkt efter utbildningen. Du kan göra din LIA såväl i Sverige som utomlands.

En utbildning inom yrkeshögskolan genomförs i ett nära samarbete med näringslivet. Utbildningarna behovsanpassas efter arbetsmarknaden och innehåll och inriktning varierar därför över tid. Utbildningsanordnare som till exempel kan vara kommuner, landsting, organisationer, privata utbildningsföretag och högskolor lämnar in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan för att få anstånd till att driva en utbildning. Representanter från näringslivet deltar aktivt och är nära knutna till utbildningar genom att delta i ledningsgrupper, genomföra föreläsningar, erbjuda studiebesök och praktikplatser. Praktik ingår i de flesta utbildningar och kallas då för LIA, lärande i arbete. Utbildningarna inom yrkeshögskolan varierar i längd och innehåll men de flesta är mellan ett till tre år.

Läs mer om Behandlingspedagog (Behandlingspedagog - TUC Länk till annan webbplats.

Kontakt

Johanna Broberg

Tel: 0510-770938

E-post: Johanna.Broberg@edu.lidkoping.se