Behandlingspedagog

Start
aug 2023
Var
Campus
Poäng/tid
420 yhp
Studietakt
100%
Studieform
Yrkeshögskola
Start
---
Var
Campus
Poäng/tid
420 yhp
Studietakt
100%
Studieform
Yrkeshögskola

Vill du arbeta med barn, ungdomar och vuxna med behov av stöd? Vill du vara det stöd som krävs för att en människa ska orka göra en förändring i sitt liv? Är du nyfiken och trygg i dig själv? Då är utbildningen Behandlingspedagog något för dig. Utbildningen pågår i 2 år och omfattar 420 yrkeshögskolepoäng.

Du som läser utbildningen får en bred grund att stå på, där behandlingsmetoder och behandlingsarbete ligger i fokus. Du lär dig om förhållningssätt och får kunskap om ledarskap, grupp- och personlighetspsykologi. I din yrkesroll förväntas du ha kompetens för att möta människor med olika bakgrund och förutsättningar, därför ges du fördjupade kunskaper om neuropsykiatri, integration och trauma. I utbildningen ingår även motiverande samtal, där du får separat intyg att kunna visa kommande arbetsgivare.

En stor del av utbildningstiden är LIA (lärande i arbete) på en arbetsplats som ger dig möjlighet att utveckla dina kunskaper i arbetslivet. De företagskontakter du knyter under dina LIA-perioder ger ökade chanser till jobb direkt efter utbildningen.

 

 • Kommande starter: aug 2024, aug 2025

Om utbildningen

Som behandlingspedagog arbetar du med vård och behandling av människor med olika typer av problem och svårigheter. Detta kräver en gedigen utbildningsbakgrund och kompetens om hur man bemöter människor på ett professionellt sätt. Behandlingspedagog är ett yrke som innebär många utmaningar och ger mycket tillbaka.

I ditt yrke möter du barn, ungdomar eller vuxna med behov av stöd av olika slag. Det kan handla om missbruk, neuropsykiatriska diagnoser, psykosocial problematik, trauma eller ungdomar med identifikationsproblem. Som behandlingspedagog har du en central roll i människors liv, och under perioder kan rollen vara både krävande och påfrestande samtidigt som den är meningsfull och utvecklande.

Utbildningen ger dig en bred beteendevetenskaplig grund, där behandlingsmetoder och förhållningssätt, behandlingsarbete och utvecklingspsykologi är centrala delar. Du får även kunskap om etnicitet och integration, ledarskap, grupp- och personlighetspsykologi, kost, samt om journalföring, socialrätt och dokumentation. I din yrkesroll har du kompetens för att möta människor med olika bakgrund och förutsättningar.

Du får även fördjupade kunskaper om neuropsykiatri, integration, trauma och motiverande samtal, som är efterfrågat hos arbetsgivarna. Efter examen har du specifik kompetens inom dessa områden.

 • Grunder i behandlingsarbetet, 40 yhp
 • Sociologi, 15 yhp
 • Utvecklingspsykologi, 30 yhp
 • Psykiatri, 30 yhp
 • Behandlingsmetoder och förhållningssätt, 35 yhp
 • LIA 1, 60 yhp
 • Grupp och personlighetspsykologi, 30 yhp
 • Utomhuspedagogik/grön miljöterapi, 10 yhp
 • Socialrätt & dokumentation, 30 yhp
 • Ledarskap – i teori och praktik, 20 yhp
 • Etnicitet och integration, 20 yhp
 • LIA 2, 60 yhp
 • Socialpedagogik, 10 yhp
 • Examensarbete, 20 yhp

Genomförande

Föreläsningarna ges på Campus Västra Skaraborg i samarbete med TUC Yrkeshögskola. Utbildningen är en heltidsutbildning på 420 YH-poäng, vilket motsvarar två års studietid. Föreläsningar sker två till tre dagar i veckan och övriga dagar ägnar du åt självstudier.

Läs mer om Behandlingspedagog Länk till annan webbplats.

Vad kan jag jobba som?

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som behandlingspedagog på Hvb-hem, statliga institutioner, i kommunal öppenverksamhet eller fältverksamhet, inom kriminalvården, hem för ensamkommande flyktingbarn eller på resursskolor.

Typ av examen

Yrkeshögskoleexamen

En stor del av utbildningstiden är lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats. Utbildningen ska förena praktisk inriktning med fördjupade teoretiska kunskaper. Här har du möjlighet att pröva dina kunskaper i arbetslivet. De företagskontakter du knyter under dina LIA-perioder ger ökade chanser till jobb direkt efter utbildningen. Du kan göra din LIA såväl i Sverige som utomlands.

En utbildning inom yrkeshögskolan genomförs i ett nära samarbete med näringslivet. Utbildningarna behovsanpassas efter arbetsmarknaden och innehåll och inriktning varierar därför över tid. Utbildningsanordnare som till exempel kan vara kommuner, landsting, organisationer, privata utbildningsföretag och högskolor lämnar in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan för att få anstånd till att driva en utbildning. Representanter från näringslivet deltar aktivt och är nära knutna till utbildningar genom att delta i ledningsgrupper, genomföra föreläsningar, erbjuda studiebesök och praktikplatser. Praktik ingår i de flesta utbildningar och kallas då för LIA, lärande i arbete. Utbildningarna inom yrkeshögskolan varierar i längd och innehåll men de flesta är mellan ett till tre år.

Läs mer om Behandlingspedagog (Behandlingspedagog - TUC Länk till annan webbplats.

Kontakt

Johanna Broberg

Tel: 0510-770938

E-post: Johanna.Broberg@edu.lidkoping.se