Bygglovshandläggare

Det byggs som aldrig förr! Städer expanderar och det finns behov av en väl genomtänkt stadsplanering. Som bygglovshandläggare är du viktig i processen.

Ansökningstider

 • Utbildningstid:1 feb 2022 - 5 maj 2023
  Ansökningsperiod:1 sep 2021 - 20 nov 2021

Utbildningstid: V 5 – 2022 - v 19 2023 (prel. ½-22 – 12/5-23)

Kommande programstarter

Feb 22

Studieorter: Uddevalla, Varberg, Borås

Beskrivning av programmet

Genom utbildningen får du specialiserade kunskaper inom bygglovshandläggning. Du lär dig plan- och bygglagen, om förordningar och lagar. I utbildningen ingår också konstruktions- och ritningslära, byggteknik, samhällsplanering och hållbart- och energieffektivt byggande.

 • Samhällsplanering, bebyggelseutformning och gestaltning, 40 yhp
 • Plan- och bygglagen samt bygglagstiftning, 25 yhp
 • Yrkesengelska för bygglovshandläggare, 10 yhp
 • Boverkets byggregler, 40 yhp
 • Hållbar utveckling, 20 yhp
 • Praktisk bygglovshandläggning, 25 yhp
 • Kommunikation och konflikthantering, 20 yhp
 • Kommunal förvaltning, 10 yhp
 • LIA 1, 20 yhp
 • Lagstiftning och juridik, 30 yhp
 • LIA 2, 50 yhp
 • Examensarbete, 10 yhp

Genomförande

Utbildningen ges på Campus Västra Skaraborg i Lidköping med sändning till Borås, Varberg och Uddevalla. Lärare finns på plats i Lidköping och undervisar två-tre dagar i veckan.

Utbildningen omfattar 300 yh-poäng vilket motsvarar 1,5 års heltidsstudier.

Vad kan jag jobba som?

Efter utbildningen kommer du att kunna jobba som bygglovshandläggare, byggnadsinspektör, bygglovsassistent eller bygglovskonsult i privat verksamhet.

Examen

Yrkeshögskoleexamen

En stor del av utbildningstiden är lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats. Utbildningen ska förena praktisk inriktning med fördjupade teoretiska kunskaper. Här har du möjlighet att pröva dina kunskaper i arbetslivet. De företagskontakter du knyter under dina LIA-perioder ger ökade chanser till jobb direkt efter utbildningen. Du kan göra din LIA såväl i Sverige som utomlands.

En utbildning inom yrkeshögskolan genomförs i ett nära samarbete med näringslivet. Utbildningarna behovsanpassas efter arbetsmarknaden och innehåll och inriktning varierar därför över tid. Utbildningsanordnare som till exempel kan vara kommuner, landsting, organisationer, privata utbildningsföretag och högskolor lämnar in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan för att få anstånd till att driva en utbildning. Representanter från näringslivet deltar aktivt och är nära knutna till utbildningar genom att delta i ledningsgrupper, genomföra föreläsningar, erbjuda studiebesök och praktikplatser. Praktik ingår i de flesta utbildningar och kallas då för LIA, lärande i arbete. Utbildningarna inom yrkeshögskolan varierar i längd och innehåll men de flesta är mellan ett till tre år.
Läs mer om utbildningar inom yrkeshögskolan.länk till annan webbplats

Kontakt

Åsa Törn

Tel: 0510-770943

E-post: Asa.Torn@edu.lidkoping.se

1

Till ansökan

2

Vad händer sedan?

3

Lite praktiskt