Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör/

Start
4 sep 2023
Var
Campus
Poäng/tid
400 yhp
Studietakt
100%
Studieform
Yrkeshögskola
Start
---
Var
Campus
Poäng/tid
400 yhp
Studietakt
100%
Studieform
Yrkeshögskola

Det byggs som aldrig förr! Städer expanderar och det finns behov av en väl genomtänkt stadsplanering. Som bygglovshandläggare är du viktig i processen.

 

 • Nästa start: September 2023

Om utbildningen

Genom utbildningen får du specialiserade kunskaper inom bygglovshandläggning. Du lär dig plan- och bygglagen, om förordningar och lagar. I utbildningen ingår också konstruktions- och ritningslära, byggteknik, samhällsplanering och hållbart- och energieffektivt byggande.

Programmet innåller följande kurser med respektive yrkeshögskolepoäng (yhp) 5 yhp motsvarar 1 veckas studier.

 • Samhällsplanering, bebyggelseutformning och gestaltning, 40 yhp
 • Plan- och bygglagen samt bygglagstiftning, 25 yhp
 • Boverkets byggregler, 40 yhp
 • Byggnads, konstruktion och geoteknik, 30 yhp
 • Hållbar utveckling, 30 yhp
 • Praktisk bygglovshandläggning, 30 yhp
 • Kommunikation och konflikthantering, 20 yhp
 • Kommunal förvaltning, 10 yhp
 • LIA 1, 30 yhp
 • Lagstiftning och juridik, 30 yhp
 • Digitalisering i bygglovsprocessen, 15 yhp
 • Tillsyn och kontroll, 30 yhp
 • LIA 2, 60 yhp
 • Examensarbete, 10 yhp

Genomförande

Utbildningen ges på fem orter Borås, Lidköping och Uddevalla. Lidköping är huvudort. Väljer du Lidköping som studieort kommer du att följa föreläsningarna på plats på Campus Västra Skaraborg
ca 3 dagar/veckan.
Väljer du Borås eller Uddevalla följer du föreläsningarna i sal via telebild i realtid på vald studieort.
Det innebär att du inte kan sitta till exempel hemma vid din dator och följa föreläsningarna.
Fysiska träffar kommer även ske i Lidköping ca 1–2 gånger/månaden.

Utbildningen är en heltidsutbildning, 40 timmar/veckan och är CSN berättigad.

Vad kan jag jobba som?

Efter utbildningen kommer du att kunna jobba som bygglovshandläggare, byggnadsinspektör, bygglovsassistent eller bygglovskonsult i privat verksamhet.

Typ av examen

Yrkeshögskoleexamen

En stor del av utbildningstiden är lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats. Utbildningen ska förena praktisk inriktning med fördjupade teoretiska kunskaper. Här har du möjlighet att pröva dina kunskaper i arbetslivet. De företagskontakter du knyter under dina LIA-perioder ger ökade chanser till jobb direkt efter utbildningen. Du kan göra din LIA såväl i Sverige som utomlands.

Utbildningen innehåller två LIA kurser:
LIA 1 = 6 veckor
LIA 2 = 12 veckor

En utbildning inom yrkeshögskolan genomförs i ett nära samarbete med näringslivet. Utbildningarna behovsanpassas efter arbetsmarknaden och innehåll och inriktning varierar därför över tid. Utbildningsanordnare som till exempel kan vara kommuner, landsting, organisationer, privata utbildningsföretag och högskolor lämnar in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan för att få anstånd till att driva en utbildning. Representanter från näringslivet deltar aktivt och är nära knutna till utbildningar genom att delta i ledningsgrupper, genomföra föreläsningar, erbjuda studiebesök och praktikplatser. Praktik ingår i de flesta utbildningar och kallas då för LIA, lärande i arbete. Utbildningarna inom yrkeshögskolan varierar i längd och innehåll men de flesta är mellan ett till tre år.
Läs mer om utbildningar inom yrkeshögskolan. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Åsa Törn

Tel: 0510-770943

E-post: Asa.Torn@edu.lidkoping.se