Digital Store Manager

Start
14 aug 2023
Var
Campus
Poäng/tid
300 yhp
Studietakt
100%
Studieform
Yrkeshögskola
Start
---
Var
Campus
Poäng/tid
300 yhp
Studietakt
100%
Studieform
Yrkeshögskola

Butiksmedarbetare och butiksledare behöver utveckla sin digitala kompetens för att möta dagens uppkopplade kunder. Utbildningen Digital Store Manager ger dig strategisk och operativ kompetens att utveckla och förbättra den digitala butiksupplevelsen ur ett kundperspektiv.

Beskrivning av programmet

Efter utbildningen kan man till exempel jobba som Digital Store Manager, butiksledare eller affärsutvecklare inom handel. Man får såväl strategisk som operativ kompetens att utveckla och förbättra den digitala butiksupplevelsen ur ett kundperspektiv.

  • Ledarskap & förändringsledning, 35 yhp
  • Digitala butikskoncept, 35 yhp
  • Säljteknik, 20 yhp
  • Butiksekonomi, 30 yhp
  • Lärande i arbete, LIA, 85 yhp
  • Examensarbete, 20 yhp
  • Digital Marknadskommunikation, 25 yhp
  • Omnikanal & E-handel, 20 yhp
  • Sales Management, 30 yhp

Genomförande

Föreläsningar varvas med projekt, eget arbete, inlämningsuppgifter och workshops. Utbildningen har en tydlig koppling till arbetslivet. En stor del av studietiden består av lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats.

Digital Store Manager ges i samarbete med Uddevalla Yrkeshögskola. Studerande i Lidköping och Alingsås följer föreläsningar och lektioner via videokonferens, som sänds från Uddevalla. Fysiska träffar i Uddevalla kan förekomma.

Utbildningen är på 300 yh-poäng, vilket motsvarar 1,5 års heltidsstudier. En vecka motsvarar 5 yh-poäng.

Vad kan jag jobba som?

Efter utbildningen kan man till exempel jobba som Digital Store Manager, butiksledare eller affärsutvecklare inom handel.

Examen

Yrkeshögskoleexamen

En stor del av utbildningstiden är lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats. Utbildningen ska förena praktisk inriktning med fördjupade teoretiska kunskaper. Här har du möjlighet att pröva dina kunskaper i arbetslivet. De företagskontakter du knyter under dina LIA-perioder ger ökade chanser till jobb direkt efter utbildningen. Du kan göra din LIA såväl i Sverige som utomlands.

En utbildning inom yrkeshögskolan genomförs i ett nära samarbete med näringslivet. Utbildningarna behovsanpassas efter arbetsmarknaden och innehåll och inriktning varierar därför över tid. Utbildningsanordnare som till exempel kan vara kommuner, landsting, organisationer, privata utbildningsföretag och högskolor lämnar in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan för att få anstånd till att driva en utbildning. Representanter från näringslivet deltar aktivt och är nära knutna till utbildningar genom att delta i ledningsgrupper, genomföra föreläsningar, erbjuda studiebesök och praktikplatser. Praktik ingår i de flesta utbildningar och kallas då för LIA, lärande i arbete. Utbildningarna inom yrkeshögskolan varierar i längd och innehåll men de flesta är mellan ett till tre år.
Läs mer om utbildningar inom yrkeshögskolan. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Jadranka Stauber Näslund

Tel: 0510-770935

E-post: Jadranka.StauberNaslund@edu.lidkoping.se