Kock restaurang/storkök

Utbildningen är för dig som vill jobba med matlagning i många olika typer av kök.

Beskrivning av programmet

Du får ökad arbetslivserfarenhet och möjlighet att under handledarens ledning, på en arbetsplats, få kunskaper inom yrkesområdet.

  • Matlagning 1, 100 p
  • Matlagning 2, 200 p
  • Matlagning 3, 200 p
  • Matlagning 4, 200 p
  • Hygienkunskap, 100 p
  • Livsmedels- och näringskunskap, 100 p
  • Matlagning specialkoster, 100 p
  • Branschkunskap inom restaurang och livsmedel, 100 p
  • Service och bemötande, 100 p

Totalt antal kurspoäng: 1 200 p

Det finns också möjlighet att göra komvuxarbetet på 100 poäng.

Genomförande

Du är på en arbetsplats fyra dagar per vecka där du lär dig yrket av en kunnig handledare. En dag per vecka är du på skolan och lär dig yrkesteorin. Utbildningen passar dig som tar stort eget ansvar för dina studier.

Rekommenderade förkunskaper

Grundskolekompetens i svenska

Vuxenlärling är en utbildningsform som vänder sig först och främst till dig som inte har slutbetyg från gymnasieskolan. Har du gymnasieutbildning men är arbetslös eller har en tillfällig anställning så kan du också söka lärlingsutbildning för vuxna.

Lärlingsutbildningar som erbjuds är oftast utbildningar som det är lätt att få jobb inom (bristyrken). En stor del av utbildningen, minst 70 procent, sker ute på en arbetsplats med en handledare. Resterande del av tiden är teori som kan vara upplagd på skolan eller i form av eget arbete efter konsultation med din lärare.

Arbetsförlagd utbildning

Större delen av utbildningen är förlagd på en arbetsplats där du kan komma att ha mycket kundkontakt i en ständigt utvecklande bransch. Det är mycket viktigt att du behärskar det svenska språket i tal och skrift samt att du har en datorvana. Du behöver ha godkänt betyg från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande.

Idé om annat yrke

Har du idéer om ett annat yrke som du skulle vilja utbilda dig inom? Utbildningslängden varierar utifrån individuella förutsättningar.

Kontakt

Fedja Filipovic

Tel: 0510-770391

E-post: Fedja.Filipovic@edu.lidkoping.se

Viktigt

Till kursstarten för varje lärlingsutbildning behöver du på egen hand kontakta ett företag där du kan fullgöra lärlingsutbildningen. Minst 70 % av utbildningen är förlagd på en arbetsplats med en handledare och resten är teori kombinerat med eget arbete eller träffar med läraren.

1

Till ansökan

2

Vad händer sedan?

3

Lite praktiskt