Operativ digital kommunikatör

Start
1 sep 2023
Var
Campus
Poäng/tid
300 yhp
Studietakt
100%
Studieform
Yrkeshögskola
Start
---
Var
Campus
Poäng/tid
300 yhp
Studietakt
100%
Studieform
Yrkeshögskola

Är du kreativ, vill lära dig att göra digitala produktioner och arbeta med marknadsföring i dagens digitala kanaler? Läs till Operativ Digital Kommunikatör - ett framtidsyrke med stor efterfrågan och en yrkeshögskoleutbildning på tre terminer.

Beskrivning av programmet

Tekniken har under senare år skapat stora möjligheter för företag och organisationer att kommunicera sina budskap.

I utbildningen får du lära dig:

 • Hur företag och organisationer kan använda sociala medier och internetmarknadsföring i sin kommunikation.
 • Hur man stärker varumärken, bygger relationer med kunder och kommunicerar budskap.
 • Hur man skapar och genomför digitala kampanjer samt bevakar vilka trender som finns inom digital marknadsföring.

Du får en strategisk kompetens för att analysera, definiera, prioritera och utvärdera en digital närvaro som är kopplad till företags och organisationers övergripande affärs- och kommunikationsmål. Du får bland annat också lära dig om medielandskapet.

 • Affärs- och organisationskunskap, 20 yhp
 • Analys och rapport, 20 yhp
 • Content marketing, 30 yhp
 • Digital produktionsplanering, 20 yhp
 • Digital produktion, 30 yhp
 • Juridik för kommunikatörer, 20 yhp
 • Kommunikation i digitala medier, 35 yhp
 • LIA 1, 30 yhp
 • LIA 2, 50 yhp
 • Projektmetodik, 20 yhp
 • Trendspaning/Omvärldsbevakning, 15 yhp
 • Examensarbete, 10 yhp

Genomförande

Campus Västra Skaraborg är huvudman och sänder till Uddevalla och Borås där det finns grupper med studerande. Lärare finns på plats i Lidköping och undervisar två-tre dagar i veckan. Det kan förekomma sändningar från Uddevalla och Borås. Du får tillgång till en Appledator under hela din studietid.

Utbildningen omfattar 300 yh-poäng vilket motsvarar 1,5 års heltidsstudier. En vecka motsvarar 5 yh-poäng.

Vad kan jag jobba som?

Efter utbildningen kan din yrkesroll vara digital kommunikatör, digital marknadsförare, digital marknadsassistent eller kommunikatör inom sociala medier.

Du kan arbeta som anställd på ett företag, i en organisation eller som konsult. Du kan jobba inom de flesta branscher som exempelvis har en marknadsavdelning; på ett privat företags marknadsavdelning, på en kommunikationsbyrå eller webbyrå. Inom den offentliga sektorn kan du ha en funktion på till exempel en kommunikationsavdelning eller som kommunikatör för en förvaltning/enhet.

Examen

Yrkeshögskoleexamen

En stor del av utbildningstiden är lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats. Utbildningen ska förena praktisk inriktning med fördjupade teoretiska kunskaper. Här har du möjlighet att pröva dina kunskaper i arbetslivet. De företagskontakter du knyter under dina LIA-perioder ger ökade chanser till jobb direkt efter utbildningen. Du kan göra din LIA såväl i Sverige som utomlands.

En utbildning inom yrkeshögskolan genomförs i ett nära samarbete med näringslivet. Utbildningarna behovsanpassas efter arbetsmarknaden och innehåll och inriktning varierar därför över tid. Utbildningsanordnare som till exempel kan vara kommuner, landsting, organisationer, privata utbildningsföretag och högskolor lämnar in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan för att få anstånd till att driva en utbildning. Representanter från näringslivet deltar aktivt och är nära knutna till utbildningar genom att delta i ledningsgrupper, genomföra föreläsningar, erbjuda studiebesök och praktikplatser. Praktik ingår i de flesta utbildningar och kallas då för LIA, lärande i arbete. Utbildningarna inom yrkeshögskolan varierar i längd och innehåll men de flesta är mellan ett till tre år.
Läs mer om utbildningar inom yrkeshögskolan. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Malin Ekblom

Tel: 0510-776563

E-post: Malin.Ekblom@edu.lidkoping.se