Restaurang och storhushåll. Skolförlagd och Lärling

Start
4 sep 2023
Var
Campus
Poäng/tid
1000 p
Studietakt
100%
Studieform
Yrkesvux
Start
---
Var
Campus
Poäng/tid
1000 p
Studietakt
100%
Studieform
Yrkesvux

Restaurang och storhushåll är för dig som har en passion för matlagning och vill satsa på ett framtida yrke där du arbetar med mat och dryck. Utbildningen är för dig som vill jobba med matlagning i många olika typer av kök.

Beskrivning av programmet

Gillar du att planera och laga mat med målet att jobba inom ett restaurangkök eller storkök? Då är detta en utbildning för dig.

Vi erbjuder både skolförlagd och lärlingsform för det här programmet.

När du läser en skolförlagd utbildning så är du större delen av din utbildning på skolan men du är samtidigt garanterad mellan 15-30% på en praktikplats så kallad APL (arbetsplatsförlagd lärande) som du kan genomföra på en privat restaurang eller ett kommunalt kök.

När du läser en lärlingsutbildning så är du största delen av utbildningen ute på ett företag (APL). Du ska göra minst 70% av tiden ute på praktik. Du är då 4 dagar i veckan ute på praktik och en valfri dag är avsatt för eget arbete eller träff med läraren vid behov.

Alla som blir antagna kommer ha en gemensam introduktionsvecka för att sedan i samtal med läraren välja den ingången som skulle passa bäst deras behov. Du som redan vet att du vill läsa ett lärlingsupplägg kan redan nu påbörja arbetet med att skaffa fram en lärlingsplats (restaurangkök).

 

Kurserna är nationella och ingår i Restaurang- och livsmedelsprogrammet på gymnasiet.

  • Hygienkunskap, 100 p
  • Livsmedels-och näringskunskap, 100 p
  • Matlagning 1, 100 p
  • Matlagning 2, 200 p
  • Matlagning 3, 200 p
  • Specialkoster, 100 p
  • Service och bemötande, 100 p
  • Branschkunskap inom restaurang och livsmedel, 100 p

Alla kurser betygssätts från betyg E till betyg A.

Det finns också möjlighet att göra komvuxarbetet på 100 poäng.

APL – arbetsplatsförlagt lärande (praktik) ingår under 9 veckor; 4 veckor på hösten och 5 veckor på våren. Du får då själv söka praktikplats, vid behov kan vi hjälpa till

Genomförande

Utbildningen omfattar 1000 gymnasiepoäng vilket motsvarar 42 veckors heltidsstudier. Utbildningen är förlagd på De la Gardiegymnasiet i Lidköping.

Rekommenderade förkunskaper

Du ska ha slutfört SFI kurs D med godkänt betyg eller motsvarande.

Under utbildningen varvas teori och praktik. APL, arbetsförlagt lärande, är en obligatorisk del i utibldningen.

Utbildningen är på heltid och är berättigad till studiemedel via CSN Länk till annan webbplats..
Heltid innebär att du studerar ca 40 timmar per vecka.

Vid frågor kontakta studie- och yrkesvägledarna: syvcampus@edu.lidkoping.se

1

Individuell studieplan

2

Logga in

3

Vad händer nu?