• Start
 • / Information Corona – DLG

Information Corona – DLG

Coronapandemin har nu pågått i ett antal månader och kommer fortsätta under lång tid framöver. Det är därför viktigt att du fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.länk till annan webbplats

Sidan uppdateras kontinuerligt

Uppdaterat 20210415

Vill du ha lunchlådor när du studerar hemifrån beställer du senast söndag 25 april. Beställningen gäller för vecka 19-23 2021 (under förutsättning att distansundervisningen fortsätter). Läs mer och beställ

———————

Uppdaterat 20210415

Undervisning De la Gardiegymnasiet vecka 16 och 17

Presidiebeslut utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden med hänvisning till delegation i brådskande beslut enligt 6 kap 36 § kommunallagen.

Verksamhet De la Gardiegymnasiet vecka 16 och 17

 • Gymnasieskolan ska bedrivas som en kombination av distansundervisning och närundervisning.
 • För varje skolenhet gäller 40 % närundervisning per vecka
 • Det totala antalet elever i skolans lokaler totalt får ej överstiga 50 %
 • Rektor skall ha information om vilka elever som finns i skolan.
 • IM tar in elever efter behov.
 • Gymnasiesärskolan undantas distansundervisning.
 • Examination kan genomföras för enskild grupp efter beslut av rektor.

Utgångspunkt är rekommendation från Smittskydd Västra Götalandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avstämning

Skolledningen har avstämning med förvaltning och utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens presidium kontinuerligt. Detta för att kunna hantera eventuella förändringar i smittläget. Skolledningen har kontinuerligt kontakt med Smittskydd Västra Götalandsregionen för att vara uppdaterade om smittläget.

Övrigt

 • Följ de riktlinjer som gäller för att undvika smittspridning
 • Elever från olika klasser skall ej befinna sig nära varandra
 • Skyddsutrustning till personal i form av visir och munskydd finns att hämta i VaktmästerIT.
 • Lärare arbetar hemifrån i största möjliga utsträckning men skall finnas på plats när det skall genomföras närundervisning.

———————

Uppdaterat 20210326

Undervisning De la Gardiegymnasiet vecka 14 och 15

Ordförandebeslut utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden med hänvisning till delegation i brådskande beslut enligt 6 kap 36 § kommunallagen. Utgångspunkt är rekommendationer från Smittskydd Västra Götaland.länk till annan webbplats

Verksamhet De la Gardiegymnasiet vecka 14 och 15

 • Gymnasieskolan ska bedrivas som en kombination av distansundervisning och närundervisning.
 • För varje elev gäller 20-33% närundervisning per vecka och för övriga gäller distansundervisning.
 • Rektor skall ha information om vilka elever som finns i skolan.
 • IM tar in elever efter behov.
 • Gymnasiesärskolan undantas distansundervisning.
 • Examination kan genomföras för enskild grupp efter beslut av rektor.

Avstämning

Skolledningen har avstämning med förvaltning och utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens presidium kontinuerligt. Detta för att kunna hantera eventuella förändringar i smittläget. Skolledningen har kontinuerligt kontakt med Smittskydd Västra Götalandsregionen för att vara uppdaterade om smittläget.

Övrigt

Följ de riktlinjer som gäller för att undvika smittspridning

 • För lektionssalar är utgångspunkten att det maximalt får vistas halva antalet elever mot normalt läge.
 • Skyddsutrustning till personal i form av visir och munskydd finns att hämta i VaktmästerIT.
 • Lärare arbetar hemifrån i största möjliga utsträckning men skall finnas på plats när det skall genomföras närundervisning.

———————

Uppdaterat 20210322

Vi förlänger möjligheten att beställa lunchlådor till tisdag 23 mars på grund av helgens driftstörningar i e-tjänsten för beställning. Sista dag att beställa lunch för vecka 14-18 är alltså tisdag 23 mars.

Mer information och länk till e-tjänst för beställning

———————

Uppdaterat 20210310

Student 2021

Efter det läge för smittspridning som råder och de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och regeringen gått ut med gäller följande för student 2021 vid De la Gardiegymnasiet.

Samling klassvis för avslutning tillsammans med mentor och programmets lärare, dessa tillfällen sprids ut under hela vecka 22, 31 maj-4 juni.

Mer information om studentveckan 2021

———————

Uppdaterat 20210309

Stöd, råd, pepp, vägledning eller annan hjälp

När skolan bedrivs på distans vill vi påminna om att kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger, psykolog och studie- och yrkesvägledare finns tillgängliga för stöd, råd, pepp, vägledning eller annan hjälp.

Ni når oss enklast på telefon/sms, e-post, på lärplattformen eller via din mentor.

Information och kontaktuppgifter Elevhälsan

Information och kontaktuppgifter Studie- och yrkesvägledning

———————

Uppdaterat 20210309

Lunchlådor för vecka 14-18

Nu finns möjligheten att beställa lunchlådor för vecka 14-18. Erbjudandet gäller endast elever inskrivna på De la Gardiegymnasiet.

Vill du ha lunchlådor när du studerar hemifrån beställer du senast söndag 21 mars. Beställningen gäller för vecka 14-18 (under förutsättning att distansundervisningen fortsätter).

Mer information och länk till e-tjänst för beställning

———————

Uppdaterat 20210308

Undervisning De la Gardiegymnasiet vecka 11 och 12

Ordförandebeslut utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden med hänvisning till delegation i brådskande beslut enligt 6 kap 36 § kommunallagen.

Verksamhet De la Gardiegymnasiet vecka 11 och 12

 • Gymnasieskolan ska bedrivas som en kombination av distansundervisning och närundervisning. 
 • För varje elev gäller 20-33% närundervisning per vecka och för övriga gäller distansundervisning.
 • Rektor skall ha information om vilka elever som finns i skolan.
 • IM tar in elever efter behov.
 • Gymnasiesärskolan undantas distansundervisning.
 • Examination kan genomföras för enskild grupp efter beslut av rektor.

Avstämning

Skolledningen har avstämning med förvaltning och utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens presidium kontinuerligt. Detta för att kunna hantera eventuella förändringar i smittläget. Skolledningen har kontinuerligt kontakt med Smittskydd Västra Götalandsregionen för att vara uppdaterade om smittläget.

Övrigt

Följ de riktlinjer som gäller för att undvika smittspridning

 • För lektionssalar är utgångspunkten att det maximalt får vistas halva antalet elever mot normalt läge.
 • Skyddsutrustning till personal i form av visir och munskydd finns att hämta i VaktmästerIT.
 • Lärare arbetar hemifrån i största möjliga utsträckning men skall finnas på plats när det skall genomföras närundervisning.

———————

Uppdaterat 20210304

Utlämning av distansluncher vecka 10

Det är måndag 8 mars kl 07:00-09:00 som gäller för utlämning av matlådor även om det är K-dag för lärare och elever har ledigt. Detta för att inte påverka schemat negativt längre fram i veckan

———————

Uppdaterat 20210225

Återgång till tidigare beslut

Efter gårdagen besked från Regeringen, Folkhälsomyndighet och Smittskydd VGR återgår DLG till det tidigare beslutet om max 20% närundervisning veckorna 8-12 (vecka 9-12 nu).

———————

Uppdaterat 20210222

Distansundervisning under vecka 8

Efter nya riktlinjer från Smittskydd Västra Götalandsregionen kommer det att vara distansundervisning för samtliga elever på nationella program och IM under vecka 8. Gymnasiesärskolan utgör ett undantag.

———————

Uppdaterat 20210212

Undervisning till och med vecka 12

Ordförandebeslut utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden med hänvisning till delegation i brådskande beslut enligt 6 kap 36 § kommunallagen.

Verksamhet De la Gardiegymnasiet vecka 8-12

Gymnasieskolan ska bedrivas som en kombination av distansundervisning och närundervisning. Sammantaget får inte elevantalet i närundervisning överstiga 20 %. För övriga elever sker distansundervisning.

 • Rektor skall ha information om vilka elever som finns i skolan.
 • IM tar in elever efter behov.
 • Gymnasiesärskolan undantas distansundervisning.
 • Arbetslag ansvarar för verksamhet för elever på plats; närundervisning.
 • Maximalt 2 x 16 elever per halvdag för programmen på enheterna 1 och 3.
 • Maximalt 16 elever per halvdag programmen på enheterna 2, 4 och 6.
 • Detta gäller även grupper inom det individuella valet.
 • Examination kan genomföras för enskild grupp efter beslut av rektor.

Avstämning

Skolledningen har avstämning med förvaltning och utbildningsnämndens presidium kontinuerligt. Detta för att kunna hantera eventuella förändringar i smittläget. Skolledningen har kontinuerligt kontakt med Smittskydd Västra Götalandsregionen för att vara uppdaterade om smittläget.

Övrigt

 • Följ de riktlinjer som gäller för att undvika smittspridning
 • För lektionssalar är utgångspunkten att det maximalt får vistas halva antalet elever mot normalt läge.
 • Skyddsutrustning till personal i form av visir och munskydd finns att hämta i VaktmästerIT.
 • Lärare arbetar hemifrån i största möjliga utsträckning men skall finnas på plats när det skall genomföras närundervisning.

———————

Uppdaterat 20210211

Student 2021

Många elever och anhöriga frågar om genomförandet av studenten vid De la Gardiegymnasiet 2021.

I nuläget är det många osäkerheter som råder men syftet är att anordna en student liknande den 2020. Detta innebär att man under vecka 22 (31/5-4/6) har separata avslutningar för de olika klasserna och inga gemensamma samlingar eller utspring. Dock skall betonas att yttre omständigheter kan påverka fram till dess.

Måndag 8 mars har DLG:s arbetsgrupp för studenten ett första möte och efter detta kan förhoppningsvis information om vilken klass som tar student vilket datum gå ut.

Magnus Thilén, gymnasiechef

———————

Uppdaterat 20210128

Lunchlådor för vecka 8-12

Nu finns möjligheten att beställa lunchlådor. Erbjudandet gäller endast elever inskrivna på De la Gardiegymnasiet.

Vill du ha lunchlådor när du studerar hemifrån beställer du senast söndag 7 februari. Beställningen gäller för vecka 8-12 (under förutsättning att distansundervisningen fortsätter).

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: