Starkt omval för De la Gardiegymnasiet

De la Gardiegymnasiet ökar antalet antagna elever efter omvalsperioden, från 506 till 524 stycken.

DLG är det naturliga valet

Vi är stolta över att DLG är det naturliga valet, inte bara för våra lidköpingsungdomar, utan även för ungdomar boendes i Götene och Grästorp och dessutom lockar många sökande från kommuner med egna gymnasieskolor som Vara och Skara säger Magnus Thilén, gymnasiechef.

Det ser mycket stabilt ut för de flesta programmen, såväl yrkesprogram som högskoleförberedande. Teknikprogrammet är en av årets vinnare när det gäller antalet antagna elever och även i år är Ekonomiprogrammet det största programmet fortsätter Magnus Thilén.

I nuläget är det lite tunt med elever för några av programmen. Erfarenheter från tidigare år visar dock att det förmodligen kommer fyllas på med elever även på dessa program. Eftersom det finns 140 elever som ej är behöriga till sitt förstaval kan det fortfarande tillkomma ett stort antal elever under tiden fram till slutantagningen i månadsskiftet juni/juli.

Kullen med ungdomar födda 2005 är mindre i Lidköping liksom i de flesta omgivande kommunerna. Från och med nästa år och framåt ökar antalet elever stadigt, det ser vi fram emot avslutar Magnus Thilén, gymnasiechef.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: