Information till elever och vårdnadshavare med anledning av covid-19

Välkomna tillbaka till vårterminen 2022. Tyvärr ser vi att pandemiläget är allvarligt och att smittspridningen är hög. Alla måste därför ta sitt ansvar genom att förhålla sig till de råd och rekommendationer som gäller.

Här ges svar på några av de frågor som kan uppstå

Vilka generella riktlinjer gäller?

  • Elever ska stanna hemma från skolan om de uppvisar symptom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla.
  • Elever ska testa sig för covid-19 om de uppvisar ovan nämnda symptom. Det gäller både ovaccinerade och vaccinerade.

När kan eleven återgå till skolan?

Vid positivt provsvar ska eleven stanna hemma i minst sju dagar efter symptomdebut inklusive 48 timmars feberfrihet och allmän förbättring.

Även efter ett negativt provsvar rekommenderas fortsatt hemmavistelse vid symptom på luftvägsinfektion, se riktlinjen ovan. Ett tydligt förbättrat allmäntillstånd och feberfrihet i minst ett dygn krävs innan återgång.

Vilka tester är godkända?

Godkända test är så kallade PCR-test som tillhandahålls av skolan eller vården. Antigentest (snabbtest) som man köper själv gäller inte.

Vad gäller om någon i familjen har covid-19?

Elev som har någon med bekräftad covid-19 i hushållet ska stanna hemma i minst sju dagar – det gäller även om eleven är vaccinerad. Vid symptom bör testning ske direkt, annars rekommenderas testning på dag fem från det att den sjuka personen i hushållet har tagit sitt prov. Den som inte får symptom och har fått ett negativt provsvar kan gå tillbaka till sina dagliga aktiviteter sju dagar efter det att personen i hushållet testades positiv.

Vad gäller om eleven inte tagit något test?

Alla elever rekommenderas testning vid symptom på covid-19. Har du ändå inte tagit något test ska du bete dig som att du har sjukdomen och stanna hemma minst sju dygn. De två sista dygnen ska vara feberfria.

Vad innebär smittspårning på skola och när sker detta?

Om covid-19 bekräftas hos en person kan det i vissa fall bli aktuellt att genomföra en smittspårning på skolan. Syftet med en sådan smittspårning är att bryta nya smittkedjor genom att den eller de personer som kan ha blivit utsatta för smitta ska få information om detta. På så sätt kan dessa personer vara särskilt uppmärksamma på om de själva får symtom och i så fall stanna hemma och undvika kontakter samt testa sig.

Källa: Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Västra Götalandsregionen

Närundervisning på plats gäller

Observera att det i nuläget är närundervisning på plats som gäller för gymnasieskolan. Dock kan gymnasiechef på delegation av nämnden för Utbildning & Arbetsmarknad ta beslut om distansundervisning för en eller flera klasser under en viss tid.

Håll dig uppdaterad via Lärplattformen och www.delagardie.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: