Webbinar - Ungdomar, internet och narkotika

Välkommen att delta i två kostnadsfria webbinarier med utgångspunkt i droganvändning bland ungdomar, ungdomars användning av internet och den exponering av droger som sker därigenom.

Narkotikarelaterade utmaningar i dagens samhälle

Få en orientering i de narkotikarelaterade utmaningar som samhället står inför idag av Anette Kjellgren som är professor i psykologi vid Karlstads universitet. Anette har forskat om nätdroger och internets roll samt om olika nya trender inom drogområdet. 

Webbinarium #1 - 13 oktober klockan 17:30-19:00

I detta webbinarium får vi en inblick i vilka utmaningar samhället står inför när det kommer till ungdomars narkotikaanvändning. Anette beskriver utvecklingen på drogområdet och lyfter nya trender bland ungdomarna. Vidare ger hon en bild av internets roll och vilka sajter och forum som används av ungdomar idag och hur tillgängligheten till narkotika ser ut. Hur ser lagstiftningen kring narkotika ut och vilka förbud finns det?

För vem? Föräldrar och andra viktiga vuxna
Var? Digitalt via Zoom
Anmäl dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Webbinarium #2 - 20 oktober klockan 10:00-12:00

I detta webbinarium får vi en mer ingående beskrivning av olika substanser som används bland ungdomar idag samt vilka effekter och risker dessa medför. Anette pratar också om vilka motiv som finns bakom droganvändning och redogör för olika utmaningar och problem som sjukvården står inför. Anette belyser utmaningar och lösningar, både utifrån ett nationellt och internationellt perspektiv.

För vem? Yrkesverksamma som möter barn och unga.
Var? Digitalt via Zoom
Anmäl dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor eller funderingar? Hanna Myhrfeldt, telefon 073-342 78 69

 

Arr: Drogförebyggarna Skaraborg, Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland, Skövde kommun, Falköpings kommun, NBV väst, Polisområde Skaraborg, Skaraborgs kommunalförbund, Skaraborgsenheten , avd. Social hållbarhet, Västra Götaland

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: