Information Covid-19

Coronapandemin har nu pågått i ett antal månader och kommer fortsätta under lång tid framöver. Det är därför viktigt att du fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Länk till annan webbplats.

Sidan uppdateras kontinuerligt

Uppdaterat 20211126

Ny rekommendation från Folkhälsomyndigheten - Om någon i hushållet har bekräftad covid-19

Har någon i hushållet bekräftad covid-19 får övriga i hushållet förhållningsregler. Reglerna talar om vad ni ska göra för att inte sprida smittan vidare.

Du som är hushållskontakt till någon med bekräftad covid-19 ses som ett misstänkt fall och får förhållningsregler. Det gäller:

 • oavsett om du har symtom eller inte
 • även om du är vaccinerad
 • oavsett ålder.

Du ska stanna hemma i minst sju dagar. Du som är i förskoleklassålder eller äldre ska även testa dig:

 • Har du symtom rekommenderas du att testa dig direkt.
 • Är du symtomfri rekommenderas testning på dag fem från att den sjuka personen i hushållet har tagit sitt prov.

Du som inte får symtom och har fått ett negativt provsvar kan gå tillbaka till sina dagliga aktiviteter sju dagar efter det att personen i ditt hushåll testade positivt. Du ska fortsätta vara uppmärksam på om symtom dyker upp även efter sju dagar.

Du som har haft covid-19 det senaste halvåret är generellt undantagen från förhållningsregler. Men om du får symtom ska du stanna hemma.

Mer information från Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

-------------

Uppdaterat 2021124

Åtgärder smittspridning covid-19

Utifrån förändrad rekommendation från Folkhälsomyndigheten kommer De la Gardiegymnasiet från 22 november att agera som vid uppstarten av läsåret. Detta innebär att elever och personal som har symptom motsvarande luftvägsinfektion testar sig för covid-19. Om testet ger ett positivt resultat startas smittspårning.

Mer information från Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I nuläget påverkar beslutet kring vaccinationsbevis för allmänna sammankomster inte skolans verksamhet. Dels är skolan inte en allmän plats och dels är våra elever 18 år eller yngre. Detta förhållningssätt ska givetvis kollas med Smittskydd VGR.

Beslut om vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar gäller från 1 december 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utmaningen för skolans del blir att hantera en eventuellt ökad smittspridning. Viktigt att alla kända bekräftade fall av covid-19 på skolan meddelas närmaste chef och gymnasiechefen för att det ska kunna fås en total bild av läget.

-------------

Uppdaterat 20211109

Vaccination dos 2 covid-19

Efter diskussion med Guldvingens vårdcentral har det beslutats att de elever som ej fått sin andra dos vaccin mot covid-19 i skolan hänvisas till vaccinatörer utanför skolan, exempelvis Vaccina Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

-------------

Uppdaterat 20211028

Information om riktlinjer Covid-19 från Smittskydd VGR

Nedanstående gäller från 1 november 2021.

Observera att man ändrat definitionen på symptom för covid-19. Nu är det kopplat till luftvägsinfektion där inte snuva, snor och rinnig näsa ingår. Tecken på en luftvägsinfektion kan till exempel vara halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla.

Rekommendationer till barn i förskoleåldern samt till alla fullvaccinerade och de som haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret

 • De bör stanna hemma om de har symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion. 
 • Tecken på en luftvägsinfektion kan till exempel vara halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla.
 • De behöver som regel inte testa sig för covid-19.

De som stannat hemma kan komma tillbaka till förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter när de varit feberfria ett dygn och känner sig friska, även om de fortfarande har vissa luftvägssymtom.

Rekommendationer till alla vuxna, unga och barn från förskoleklass och äldre, som inte är fullvaccinerade

 • De bör stanna hemma om de har symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion. 
 • Tecken på en luftvägsinfektion kan till exempel vara halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla.
 • De bör testa sig för covid-19 så snart som möjligt.

De som är ovaccinerade och testat negativt för covid-19 (inte bär på sjukdomen) kan komma tillbaka till förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter om de

 • varit feberfria ett dygn och
 • känner sig friska, även om de fortfarande har vissa luftvägssymtom.

De som testat positivt ska stanna hemma och följa förhållningsreglerna för den som är smittad av covid-19. Detta ändras inte den 1 november.

 • De kan komma tillbaka till skola, arbete och fritidsaktiviteter om de stannat hemma minst sju dygn från när symtomen började
 • varit feberfria de två senaste dygnen
 • känner sig friska, även om de fortfarande har vissa luftvägssymtom.

Folkhälsomyndigheten har publicerat uppdaterad information som Smittskyddet VGR lutar sig mot gällande skola/förskola samt generellt för allmänheten:

Vad gäller i skolan från 29 september? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här gäller från 1 november Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

-------------

Uppdaterat 20211007

Vaccinationerna idag 7 oktober är inställda

Vaccinationerna idag 7 oktober är inställda. Vaccinatören Guldvingens vårdcentral undersöker hur vi kan gå vidare.

Användningen av Modernas vaccin mot covid-19 pausas för alla som är födda 1991 och senare — Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

-------------

Uppdaterat 20210929

Information om riktlinjer gällande skolans verksamhet och smittspridning Covid-19

Ett antal nationella restriktioner för samhället i stort upphör från 29 september. För De la Gardiegymnasiet gäller följande:

 • närundervisning på plats
 • god handhygien, tvätta händerna ofta och använd handsprit
 • elever och personal med symptom får ej vistas i skolans lokaler
  Undantag fullt vaccinerade som testat negativt, man kan vara i skolan med milda symptom
 • smittspårning ska genomföras vid konstaterad smitta
 • möten kan genomföras fysiskt men digital variant kan användas när det passar
 • inga större elevsamlingar genomförs ännu

Enligt Smittskydd VGR gäller fortfarande att utbildningen ska anpassas efter rådande smittsituation. Detta innebär att distansundervisning för en eller flera klasser med bekräftad smitta kan vara aktuellt.

-------------

Uppdaterat 20210902

Vaccinationstider vecka 36

Följande tider gäller för vaccinering vecka 36 för de elever som har anmält sig till mentor och har lämnat in underskrivet samtyckesdokument.

 • Vaccinationen sker i sal A0078.
 • Eleverna ska befinna sig utanför salen enligt ankomsttiden. Det är viktigt att alla håller tidsschemat för att vaccinet ska gå åt som beräknat.
 • För att underlätta vaccinationen ska eleverna komma kortärmade.
 • Efter vaccinationen sitter eleven kvar i salen i ca 15 min.

Måndag 6 september

Pass 1
kl 08:50 NA19A
kl 08:50 NA19B
kl 09:05 NA20A
kl 09:05 NA21A
kl 09:25 NA21B
kl 09:35 NA20B
kl 09:35 TE19A

Pass 2
kl 10:05 BA20A
kl 10:05 BA20B
kl 10:20 BA20C
kl 10:20 EE20A
kl 10:30 EE20B
kl 10:30 VF20
kl 10:40 FT20
kl 10:40 FT21

Pass 3
kl 12:20 VO20A
kl 12:20 HA21B
kl 12:45 VO21B
kl 12:45 VO21A
kl 13:10 HA20A

Pass 4
kl 13:35 IMA7
kl 13:35 HP
kl 13:35 HRB-A
kl 13:35 INDC

Tisdag 7 september

Pass 1
kl 08:50 TE19C
kl 08:50 TE21C
kl 08:50 TE20C
kl 09:10 TE21A
kl 09:30 TE21B
kl 09:30 TE20A

Pass 2
kl 10:05 BA21A
kl 10:05 BA21C
kl 10:05 TE20B
kl 10:20 BA21D
kl 10:20 BA21B
kl 10:20 VF21
kl 10:40 TE19B
kl 10:40 VF19
kl 10:40 SA21C

Pass 3
kl 12:20 EK19B
kl 12:20 EK20A
kl 12:30 EK19C
kl 12:30 EK20B
kl 12:45 EK20C
kl 12:45 EK21B
kl 13:05 EK21A
kl 13:05 EK21C

Pass 4
kl 13:35 EE21A
kl 13:35 EE21B

Onsdag 8 september

Pass 1
kl 08:50 SA19A
kl 08:50 SA20A
kl 09:05 SA21A
kl 09:05 SA20C
kl 09:05 INDA
kl 09:20 HA20B
kl 09:35 IMA2
kl 09:35 SA20B

Pass 2
kl 10:05 EK19A
kl 10:05 SA19C
kl 10:05 SA21B
kl 10:20 ES19A
kl 10:20 ES19B
kl 10:35 ES19C
kl 10:35 ES20B
kl 10:35 AHV
kl 10:55 ES20C
kl 10:55 ES20A

Pass 3
kl 12:20 ES21A
kl 12:20 BF19B
kl 12:35 BF20A
kl 12:35 BF21A
kl 12:35 BF21B
kl 12:55 BF19A
kl 12:55 ES21B

Pass 4
kl 13:35 IMA1
kl 13:35 IMA8
kl 13:35 IMA6

Torsdag 9 september

Pass 1
kl 08:50 BA19A
kl 08:50 BA19B
kl 08:50 BA19C
kl 09:00 EE19A
kl 09:00 EE19B
kl 09:00 FT19
kl 09:20 IN19
kl 09:20 HV19
kl 09:20 HV20
kl 09:35 HV21
kl 09:35 RL20
kl 09:35 RL21

Pass 2

kl 10:05 RL19
kl 10:05 BF20B
kl 10:05 IN21
kl 10:20 HA21A
kl 10:20 HA19B
kl 10:35 HA19A
kl 10:35 HT19

-------------

Uppdaterat 20210830

FAQ - Några frågor kring vaccination på skolan

Vad händer om elev ej är i skolan sjukdom/symptom/distansundervisning och inte kan lämna blanketter för samtycke respektive hälsodeklaration?

Elev meddelar mentor att man ska vaccinera sig och mentor markerar detta på klasslistan. Eleven lämnar blanketter så fort det är möjligt.

Kan blanketter skrivas under av vårdnadshavare och sedan skannas/fotas och gälla?

Ja, det går bra.

Om elev är osäker på om denna kan få samtyckesblanketten underskriven av vårdnadshavare, vad görs då?

Det verkar finnas gott om lediga tider som Västra Götalandsregionen erbjuder.
Boka via Vaccina Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller www.1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommer det att finnas uppsamlingsheat för elever längre fram?

Inget klart kring detta ännu. Med tanke på att det finns tider att boka hos Vaccina är detta inte troligt.

Behöver eleverna legitimation vid vaccinationen? Kan ev. undervisande lärare legitimera eleven?

Legitimation behövs ej.

Får en elev vaccinera sig om de vaccinationsdagen har distansundervisning, det vill säga att klassen är hemskickad på grund av smittspårning?

Vid smittspårning ska klassen vara på plats om man inte har symptom. Är det distansundervisning som gäller är det flera fall av smitta i klassen och då ska man inte komma till vaccinationen.

-------------

Uppdaterat 20210823

Klart för vaccination av elever på plats på De la Gardiegymnasiet

Erbjudande gäller elever födda 2005 och tidigare som inte är vaccinerade sedan tidigare. Första dosen ges veckorna 36-37 och andra dosen veckorna 40-41.
Mer information

-------------

Viktigt att alla följer anvisningarna för en säker verksamhet

Det är viktigt att du och alla andra elever följer anvisningarna för en så säker
verksamhet som möjligt. Om inte anvisningarna följs ökar risken för smittspridning och att skolan behöver stängas och distansundervisning införs igen. Inget vi vill ska hända.

Håll dig uppdaterad via lärplattform och skolans webb delagardie.se. Länk till annan webbplats.

Har du frågor eller funderingar kontakta mentor, rektor eller gymnasiechef.

Tillsammans kan och ska vi klara av detta!

Tänk på

 • Håll avstånd till andra i största möjliga mån.
 • Tvätta händer ofta och alltid före och efter lunch. Använd handsprit som ett komplement.
 • Håll dig i studielandskapet nära ditt program i första hand.
 • Följ lunchtiden i schemat och sitt med dina klasskamrater vid bordet.
 • Respektera de markeringar som finns i passager, gångar och trappor.
 • Högertrafik gäller, detta innebär att man alltid håller till höger när man
  rör sig i skolans lokaler. Gå inte flera personer i bredd och ta gärna vägen utomhus om det är möjligt.
 • Stanna hemma om du är sjuk eller om du har lindriga symptom som halsont, hosta eller snuva.
 • Stanna hemma minst 48 timmar efter det att du har blivit frisk.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: