Bild och formgivning

Inriktningen Bild och formgivning med designprofil passar dig som vill utveckla din kreativitet och jobba med designprocessen som utgångspunkt. Du får bland annat lära dig att framställa bilder, göra prototyper och designa inredningsdetaljer. Designens roll i samhället är centralt i utbildningen.

På Estetiska programmet läser du dina karaktärsämnen från år ett och alla tre åren.

Design

Under utbildningen får du kunskap om såväl traditionella arbetsmetoder som digitala verktyg. Du får även lära dig att exponera dina produkter på ett proffsigt sätt. Ibland jobbar du i ämnesövergripande projekt där det praktiska och teoretiska lärandet samverkar.

Du får arbeta med grunderna inom bildområdet för att gå vidare mot allt mer avancerade tekniker, för hand och i datorn. Designprocessen - från idé till färdig produkt - är alltid i centrum. Vi arbetar med skissteknik och digitala formgivningsprojekt utifrån aktuella visuella uttryck du möter i samhället. Utbildningen är modern och förändras i takt med vårt samhälle.

Omvärldskontakt

Regelbundet samarbetar vi med aktörer utanför skolan och du får möjlighet att visa upp dina designprojekt i olika sammanhang och utställningslokaler. Om du vill så kan du under ditt sista år på Estetiska programmet välja kursen Entreprenörskap där du får starta och driva ett UF-företag.

Att besöka spännande utställningar, högskolor och andra eftergymnasiala utbildningar samt att träffa yrkesverksamma personer är naturliga och viktiga inslag på Estetiska programmet. Omvärldskoll och framtidsdrömmar är viktiga hörnstenar som ger motivation och mening.

Högskoleförberedande

Tänk också på att Estetiska programmet kan vara ett alternativ för dig som funderar på att välja exempelvis Samhällsvetenskapsprogrammet, men som också är intresserad av att fortsätta utveckla ditt intresse för bild, form och design. Du har möjlighet att välja kurser inom programmet som ger dig liknande högskolebehörighet som det Samhällsvetenskapliga programmet. Genom det individuella valet kan du bredda din behörighet ännu mer. I alla våra kurser får du självklart också träna på att analysera, att tänka kritiskt och att reflektera.

Från Estetiska programmet får du med dig en kunskapsmässig verktygslåda, där du kan hantera såväl grundläggande tekniker som många av de digitala program som används inom formgivning och design. Dessutom är du väl förberedd för högre studier inom design, humaniora och samhällsvetenskap.

Varmt välkommen till oss!

Följ oss gärna på sociala medier:

Facebook: https://www.facebook.com/dlgesbildmedialänk till annan webbplats
Instagram: dlg_esbildmedia

Poängplan Estetiska programmet 21/22

Inriktning bild och formgivning

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p


Poäng

År

Engelska 5

100

1

Engelska 6

100

2

Historia 1b

100

2

Historia 2b - kultur

100

3

Idrott och hälsa 1

100

1,2

Matematik 1b

100

1

Naturkunskap 1b

100

2

Religionskunskap 1b

50

3

Samhällskunskap 1b

100

1

Svenska 1 / svenska som andraspråk 1

100

1

Svenska 2 / svenska som andraspråk 2

100

2

Svenska 3 / svenska som andraspråk 3

100

3

Programgemensamma karaktärsämnen 150 p

Programgemensamma karaktärsämnen


Poäng

År

Estetisk kommunikation 1

100

3

Konstarterna och samhället

50

3

Inriktning bild och formgivning 400 p

Inriktning bild och formgivning 400 p

Poäng

År

Bild

100

2,3

Bild och form 1b

100

1

Bildteori

100

1,2

Form

100

2,3

Programfördjupning 300 p

Programfördjupning 300 p


Poäng

År

Formgivning 1 - inriktning design

100

1

Design 1

100

2

Digitalt skapande 1

100

1

Valbar programfördjupning 200 p

Valbar programfördjupning 200 p

Poäng

År

Bild och form - specialisering

100

2

ellerMatematik 2b

100

2

Grafisk kommunikation 1

100

3

ellerNaturkunskap 2

100

3

ellerEntreprenörskap

100

3

Övriga kurser 300 p

Övriga kurser 300 p


Poäng

År

Individuellt val

200

2,3

Gymnasiearbete

100

3

Kontakt

Johanna Lund

Tel: 0510-771321

E-post: Johanna.Lund@edu.lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: