Student 2021

Efter det läge för smittspridning som råder och de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och regeringen gått ut med gäller följande för student 2021 vid De la Gardiegymnasiet.

Studentvecka 31 maj - 4 juni

Uppdaterat 20210310

Samling klassvis för avslutning tillsammans med mentor och programmets lärare, dessa tillfällen sprids ut under hela vecka 22, 31 maj-4 juni.

Planerat innehåll för avslutning

Fotografering, stipendieutdelning, lite förtäring och ett digitalt program med tal och musik. Därefter lämnar studenterna skolan. Om det blir något slags utspring handlar det om ytterst få anhöriga som kan vara på plats.

Inga samlingar på flak är tillåtna.

GYMF, DLG:s gymnasistförening, har varit delaktiga i beslutet kring studenten.
De planerar för en studentbal men sannolikheten för att kunna arrangera en sådan är liten i nuläget.

Tider för samling och utspring

Tider för samling och utspring
DatumTid samlingTid utspringKlass
Måndag 31/510:0012:00RL18
Måndag 31/511:0013:00ES18A
Måndag 31/512:0014:00HV18
Måndag 31/513:0015:00ES18B/ES18C
Tisdag 1/609:0011:00TE18B
Tisdag 1/610:0012:00NA18A
Tisdag 1/611:0013:00TE18A
Tisdag 1/612:0014:00NA18B
Tisdag 1/613:0015:00TE18C
Onsdag 2/608:0010:00EK18B
Onsdag 2/609:0011:00FT18
Onsdag 2/610:0012:00EK18C
Onsdag 2/611:0013:00Gysär
Onsdag 2/612:0014:00EE18A/EE18B
Onsdag 2/613:0015:00EK18A
Onsdag 2/614:0016:00IN18/VF18
Torsdag 3/608:0010:00BA18B/BA18C
Torsdag 3/609:0011:00VO18A
Torsdag 3/610:0012:00BA18A
Torsdag 3/611:0013:00SA18A
Torsdag 3/612:0014:00VO18B
Torsdag 3/613:0015:00SA18B
Fredag 4/609:0011:00HA18B
Fredag 4/610:0012:00BF18A
Fredag 4/611:0013:00HA18A
Fredag 4/612:0014:00BF18B
Fredag 4/613:0015:00HT18


Observera att beroende på läget för smittspridning och riktlinjer/ rekommendationer utifrån detta kan förutsättningarna för genomförandet av studenten förändras snabbt.

Mer information och detaljer kommer under längre fram under våren.

Uppdaterat 20210211

Student 2021

I nuläget är det många osäkerheter som råder men syftet är att anordna en student liknande den 2020. Detta innebär att man under vecka 22 (31/5-4/6) har separata avslutningar för de olika klasserna och inga gemensamma samlingar eller utspring. Dock skall betonas att yttre omständigheter kan påverka fram till dess.

Måndag 8 mars har DLG:s arbetsgrupp för studenten ett första möte och efter detta kan förhoppningsvis information om vilken klass som tar student vilket datum gå ut.

Magnus Thilén, gymnasiechef

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: