Självservice förskola och fritids

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Här kan du göra en ansökan om barnomsorg, registrera barnschema, göra inkomständring och säga upp en plats. Har du fått erbjudande om plats kan du svara på erbjudandet här. Du kan också sjukanmäla ditt barn till barnomsorgen. Sjukanmälan för skolan gör du via lärplattformen, Tango.

E-tjänsterna är stängda på grund av uppdateringar sista tisdagen varje månad klockan 19:00-22:00. Ytterligare information finns under fliken Stängt för uppdateringar.

Ansökan barnomsorg

För barn 1-5 år kan du ansöka om plats i förskola och pedagogisk omsorg samt vår dygnet-runt-öppna-verksamhet Gröna Fyren. Ansökan kan göras nio månader innan du önskar placering. Det är bra om du ansöker i så god tid som möjligt. Barnet måste ha fyllt ett år när inskolningen ska börja.

För skolbarn 6-12 år kan du ansöka om plats i fritidshem samt vår dygnet-runt-öppna-verksamhet Gröna Fyren.

Här ansöker du om barnomsorg

Välj fliken med barnets namn.

Barnschema

Schemat ligger till grund för verksamhetens planering. Därför är det viktigt att du löpande fyller på tider i barnets schema. Det är också viktigt att du respekterar de tider som du kommit överens om med personalen. Om du av någon orsak behöver ändra tiden med kort varsel måste du kontrollera det med personalen.

Här kan du registrera barnschema

Tips
Det finns en app som heter Tieto Edu där du enkelt kan registrera barnschema och anmäla sjukfrånvaro till barnomsorgen.

Beräkna din månadsavgift

Här hittar du en e-tjänst för beräkning av din månadsavgift. Först väljer du månad och år och fyller i familjens sammanlagda inkomst. Sedan fyller du i födelseår, månad och dag för de barn som avgift ska beräknas för samt hur många timmar i veckan barnen vistas i verksamheten.

För barn 3-5 år i pedagogisk omsorg beräknas inte avgiften rätt. Använd beräkningstabellen på sidan Vad kostar en plats istället.

Till e-tjänsten för beräkning av månadsavgiften

Inkomstuppgift

Du anger din nuvarande inkomst per månad, brutto (innan skatt).

Är du sammanboende vill vi ha uppgifter även från den du är sammanboende med. Tänk på att ta med all skattepliktig inkomst. Uppgifterna du lämnar kommer att kontrolleras mot Skatteverkets uppgifter. Det kan innebära att räkningsmottagaren krävs på retroaktiv betalning.

Avgiften baseras på hushållets sammanlagda inkomst. Därför är det viktigt att du meddelar oss om det blir förändringar i hushållet som påverkar avgiften. Om ni flyttar isär eller om du blir sambo på nytt kontaktar du oss på Barn & Skola.

Här registrerar du din inkomst

Välj fliken med ditt namn.

Lovplats fritidshem

Vill du ha skolbarnomsorg för ditt barn enbart under loven?

Du kan, i mån av plats, erbjudas plats i fritidshem. Ansök om lovplats i samband med att den ordinarie platsen sägs upp.

Sedan ansöker du om lovplats inför varje lov senast en månad före önskad placering. Lovplatsen debiteras med 100kr per dag som du ansökt om, även om platsen inte utnyttjas. Avgiften för lovplats kan aldrig överstiga maxavgiften per månad.

Här gör du din ansökan om lovplats i fritidshem

Sjukanmälan barnomsorg

Tänk på att sjukanmälan för elev i skolan görs via lärplattformen Tango.

Här kan du sjukanmäla ditt barn till barnomsorgen

Tips
Det finns en app som heter Tieto Edu där du enkelt kan registrera barnschema och anmäla sjukfrånvaro till barnomsorgen.

Sms-tjänst för information

Du har möjlighet att skicka sms med information till personalen. Det är viktigt att du skickar meddelandet från ett mobilnummer som finns registrerat i ditt barns kontaktuppgifter samt att det inte är spärrat för betaltjänster. Du betalar inget extra utan endast den sms-taxa som gäller för ditt abonnemang. Ändring av mobilnummer gör du via e-tjänsten Ändra kontaktuppgifter. Tänk på att du skriver in siffrorna i en följd, utan bindestreck eller mellanslag och ange inte landsnummer.

Skicka sms till: 076-944 60 00

  • Du anger barnets personnummer ååmmdd-xxxx
  • Det är viktigt att mellanslagen blir rätt. Använd inte Enter (radbyte).
  • Skicka in efter kl. 18.00 om meddelandet avser nästa dag.
  • Max 160 tecken på meddelandet.

Exempel:
Info ååmmdd-xxxx Farfar hämtar kl 14.00

Stängt för uppdateringar

Under 2018 är e-tjänsterna för förskola och grundskola stängda på grund av uppdateringar sista tisdagen varje månad kl. 19.00-22.00. Även möjligheten att skicka sms med information påverkas. Stängningstillfällen:

4/9
25/9
30/10
27/11

Svara på erbjudande om barnomsorg

Tacka ja eller nej till erbjudande om plats

Om du tackar nej

Då behöver vi veta om du vill avstå från platsen och:
1. inte stå kvar i kö.
2. flytta fram önskad start till ett senare datum och i så fall vilket.
3. stå kvar i kö till de alternativ du uppgett. Det troliga är att det inte frigörs platser förrän i augusti 2019 när barnen som är 6 år slutar för att börja förskoleklass.
Du fyller i dessa uppgifter på e-tjänsten.

Här kan du tacka ja eller nej till erbjudande om barnomsorg

Välj fliken med barnets namn.

Uppsägning barnomsorg

Uppsägningstiden är en månad och räknas från den dag du registrerar den. Avgiften betalas som vanligt under uppsägningstiden.

Tänk på att välja ett datum minst 30 dagar framåt i tiden i den digitala almanackan.

Här kan du avsluta placering i barnomsorgen

Välj fliken med barnets namn.

Ändra kontaktuppgifter

Du kan ändra telefonnummer och e-postadress. Folkbokföringsadressen går inte att ändra. Den uppdateras automatiskt via Skatteverket men det kan dröja upp till 14 dagar innan adressen uppdateras. Ändringar du gör här påverkar även Tango, lärplattformen.

Här kan du ändra kontaktuppgifter

Välj fliken Alla.

För barn 1-5 år kan du ansöka om plats i förskola och pedagogisk omsorg samt vår dygnet-runt-öppna-verksamhet Gröna Fyren. Ansökan kan göras nio månader innan du önskar placering. Det är bra om du ansöker i så god tid som möjligt. Barnet måste ha fyllt ett år när inskolningen ska börja.

För skolbarn 6-12 år kan du ansöka om plats i fritidshem samt vår dygnet-runt-öppna-verksamhet Gröna Fyren.

Här ansöker du om barnomsorg

Välj fliken med barnets namn.