Betygskopia/betygsavskrift, beställning

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Beställ betygskopia/betygsavskrift

* Fältet krävs

Att ta fram betygsdokument kan ta flera dagar beroende på hur utspritt materialet är då alla betyg inte finns i kommunarkivet. Självklart försöker arkivet ta fram dokumentet så snart som möjligt, speciellt om det är brådskande, men oftast är det inte möjligt att lämna ut dokumentet samma dag.