Enkät scenlokal

Hjälp till att svara på en enkät om ert behov av en scenlokal i Lidköping!

Det har under ett flertal år diskuterats om behovet av en scen/konferenslokal i Lidköping.

Behovet har uttryckts från flera håll av såväl utövare, arrangörer som näringsliv och kommunala verksamheter.
Denna enkät vänder sig till näringslivet och vill fånga upp dagens förutsättningar och framtida behov av en scen/konferenslokal.

Vi saknar en lokal i Lidköping för att arrangera konferenser
Vi saknar en lokal i Lidköping för att arrangera konferenser
Hur många deltagare?
Hur många deltagare?
Det är viktigt att:
Det är viktigt att:

Du kan välja att svara anonymt eller att uppge vilket företag du representerar. Genom att uppge företag ger du oss möjligheten att återkomma om vi behöver veta mer.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: