Företagarlunch

Nätverka, få ny input och passa på att ha en trevlig stund. Möten där näringsliv, tjänstepersoner och politiker kan mötas. Vi vill öka och föra en långsiktig dialog och samverkan i syfte att nätverka och visa på möjligheterna som Lidköping har att erbjuda.

Företagarlunch

Styrel och energieffektivisering

Under kommande vinter finns en reell risk att vi måste begränsa elanvändningen i Sverige. Det innebär konkret att vi kan tvingas att manuellt koppla från användare under vissa tider på dygnet när belastningen är som hårdast på elnätet. Planeringen för genomförandet av detta kallas styrel.

Som en del av denna planering höjer vi beredskapen i samhället genom riktad information. Företagen är en central del i detta arbete då elavbrott med kort varsel kan få stora konsekvenser för många verksamheter.

Med anledning av detta bjuder vi in till en informationsträff där TF elnätschef Daniel Hamrén är föredragande och kan svara på frågor.

Anslut ditt mobilnummer redan idag för att få info om eventuell nedstängning. www.lidkoping.se/sms Länk till annan webbplats.

Agenda

-Vad ska vi göra och varför

-Principer för styrelplanering

-Händelseförlopp vid risk för effektbrist

-Vad är det som påverkar nedstängning

-Vad händer efter ett avbrott

-Hur förbereder vi oss på bästa sätt

-Hur förebygger vi på bästa sätt?

-Hur stor är risken att vi behöver utföra manuell frånkoppling (MFK)?

-kommunens sms-tjänst

Välkomna!

När: Torsdag den 10 november, klockan 11.45–13.15.

Var: Sockerfabriken Länk till annan webbplats.

Lunchpris: 110 kr var och en betalar sin egen lunch

Sista anmälningsdag 8 november

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: