Ytterligare åtgärder riktade till närings- och föreningslivet med anledning av coronapandemin.

Kommunstyrelsen beslutade den 3 februari 2021, att införa ytterligare åtgärder för att stödja närings- och föreningslivet med anledning av pågående coronapandemin.

Här följer en sammanfattning av åtgärdern

Möjliggöra senarelagd betalning av avgifter inom områdena livsmedel, miljö och hälsa

Åtgärden syftar till att senarelägga fakturering av fasta och löpnade avgifter inom angivet område för att förbättra likviditeten hos näringsidkarna. Fakturorna kommer ställas med sista betalningsdag 31 oktober 2021. Kommundirektören får i uppdrag att verkställa denna åtgärd.

Ge möjlighet till anstånd för betalning av fakturor riktade till näringsidkare och föreningsliv

Åtgärden innebär förlängd betalningstid till 90 dagar mot ordinarie 30 dagar. Gäller fakturor utställda från kommunen under perioden 15 februari – 30 september 2021. Syftet med åtgärden är förbättrad likviditet hos näringsidkare och föreningar. Kommunstyrelsen beslutar att för egen del vidta denna åtgärd och uppmanar samtliga berörda kommunala nämnder och bolag, att utifrån sin specifika verksamhet vidta samma åtgärd.

Förkortad betaltid till kommunens leverantörer

Åtgärden innebär att leverantörer kan anmäla kortare betaltid från gängse 30 dagar till 15 dagar. Beslutet gäller fakturor inkomna till kommunen under perioden 15 februari – 30 juni 2021. Syftet med denna åtgärd är förbättrad likviditet hos leverantörerna. Kommunstyrelsen beslutar att vidta denna åtgärd.

Aktiviteter för att skapa förbättrade förutsättningar till försäljning av varor och tjänster

Åtgärden syftar till förbättrade förutsättningar till affärer och följande önskemål har kommit in från näringsidkare.

  • Kampanjer i samarbete med berörda näringar
  • Vidareutveckling av industrinätverket
  • Stora guldjakten – kommunen placerar ut 1000 presentkort runt om i kommunen för invånare att leta efter.

Åtgärder under denna punkt hanteras och planeras av näringslivsenheten på Lidköpings kommun.

Efterskänka avgifter för serveringstillstånd

Åtgärden syftar till att sänka kostnader för restaurangnäringen genom att inte belasta den med denna årliga kostnad. Åtgärden är remitterad till miljö- och byggnämnden för yttrande och tas upp igen på ett extrainsatt kommunstyrelsesammanträde den 22 februari, inför prövning i kommunfullmäktige.
Samtliga åtgärder är framtagna i dialog med näringslivets företrädare vilket per definition gör dem relevanta för dem de är ämnade för.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: