Fortsatt bra resultat gällande företagsklimat

För åttonde gången presenterar Sveriges kommuner och regioner (SKR) resultaten från undersökningen Öppen jämförelse gällande företagsklimatet i Sveriges kommuner. Undersökningen är en kvalitetsmätning av den kommunala myndighetsutövningen och servicen gentemot företag och avser mätåret 2020.

Resultaten presenteras i ett så kallat Nöjd kund index (NKI) och även denna gång rankas Lidköpings resultat som högt. Det sammanslagna indexet ligger denna gång på 74. Lidköping hamnar på plats 92 av de 181 kommuner som deltagit i undersökningen.

Ett av de områden där Lidköpings kommun gjort ett stort kliv uppåt är ”Miljö- och hälsoskydd” där index går från 60 till 79 vilket rankas som högt. Detta placerar Lidköping på plats 25 av deltagande kommuner (139). Inom området ”Servering” hamnar kommunen på ett lägre index än föregående år, från 78 till 69 i index. Inom övriga områden ligger indexet på samma eller mycket nära samma nivå som 2019.

– Vi är glada att trenden håller i sig och att vi behåller ett högt resultat i det sammanlagda indexet. Vårt arbete med att förbättra servicen och rutinerna fortsätter oavbrutet och den här undersökningen ger oss bra underlag för det, säger Anna Sundbom, näringslivschef och Urban Olsson, Samhällsbyggnadschef i Lidköping.

Mätningen baseras på en enkät som skickas till kunder som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret. Svarsprocenten under 2020 var 56 %.

Fördelen med undersökningen är att frågorna avser faktorer som kommunen själv kan påverka så resultaten är viktiga verktyg i förbättringsarbetet.

Fakta om undersökningen

Öppna jämförelser Företagsklimat visar inom vilka områden företagarna anser att myndighetsutövningen fungerar bra respektive mindre bra samt vad kommunen behöver bli bättre på.

Här på Sveriges kommuners och regioners hemsida kan du läsa hela sammanställningen. Länk till annan webbplats.

Vid frågor kring undersökningen kontaktas utvecklingsledare på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Simon Holst simon.holst@lidkoping.se alternativt telefon 0510-771812.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: